Лексика

37620

31.05.2021

FYI й інші абревіатури: розшифровка

Навіть людина, далека від англійської мови, напевно знає два найпопулярніші скорочення в бізнес-листуванні: FYI (for your information – зазвичай це імейл, який пересилається комусь для інформації та не вимагає жодних дій) і ASAP (as soon as possible – якомога швидше). Якщо специфічні фрази ділової англійської потрібно вчити і практикувати на курсах, то із загальними абревіатурами всі ми більш-менш знайомі. Робочі листи вже важко уявити без FYI і подібних скорочень, ці слова стали активними самостійними поняттями, адже вони інтернаціональні, та ще й економлять час. 

Абревіатури не є новим або унікальним феноменом в англійській мові, тому що будь-яка мова завжди прагне до скорочення. В українській ми також використовуємо як в усній, так і в письмовій мові щось подібне: 

 • зп – зарплата;
 • метро – метрополітен;
 • фб – «Фейсбук»;
 • инста – «Інстаграм».


Основні види абревіатур
 

 1. Acronyms (акроніми) – це тип абревіатури, яка складається з перших букв різних слів і читається разом як одне слово: NASA (The National Aeronautics and Space Administration) вимовляється як [ˈnæsə], а не [en-eɪ-es-eɪ]; LOL (laugh out loud), OMG (oh my God / oh my goodness / oh my gosh). Акроніми, в основному, використовуються без артикля.

 2. Initialisms (ініціали) – це теж скорочення, але воно читається не як одне слово, а як окремі літери. Наприклад, the USA, CRM, BBC.

 3. Окремі букви слів: TV (television), HQ (headquarters).

 4. Blends або blended words: brunch (breakfast + lunch), bleasure (business + leisure), spam (spiced ham).

 5. Скорочення фраз або цілих речень: LMK (let me know), DIAFYO (Did I ask for your opinion?).

 6. Інші скорочення, які використовуються для позначення одиниць виміру, днів тижня, звань, посад, звернень до офіційних осіб тощо. 

Далі ми розглянемо найпопулярніші скорочення, які використовуються в бізнес-середовищі. Наприклад, крім FYI, є ще інші аналогічні комбінації букв, які по суті виконують ту ж функцію: привернути увагу до важливої ​​інформації та врахувати її в роботі. Ось кілька різновидів FYI:

 • FIO (for information only) – тільки для інформування;
 • FYKI (for your kind information) – до вашого відома (більш ввічлива форма FYI);
 • FYIA (for your information and action) – до вашого відома та дії;
 • FHI (for his information) – до його відома;
 • FEI (for everyone's Information) – до загального відома, для всіх;
 • FFI (for further Information) – до додаткового відома. 

 

FYI й інші абревіатури: розшифровка та значення - 2


Хто ці люди?
 

У сучасних компаніях вже немає відділу кадрів, але є HR (human resources), є не тільки PR manager (public relations manager), але і GR manager (government relations manager), тобто людина, яка відповідає за взаємодію і контакт із державними або муніципальними органами. З'явилися нові тренди та напрями. H2H-маркетинг (human to human) прийшов на зміну B2B і B2C-маркетингу. І тепер у маркетинговій стратегії головним стає не продукт, а саме людина з усіма її індивідуальними особливостями та потребами. Зміни в діяльності компанії та веденні підприємницької діяльності вимагають фахівців іншого формату, і не дивно, що бізнес поповнився новими професіями. Список абревіатур, які використовуються для позначення посад, вже досить вражаючий. Отже, ось найпопулярніші FYI в організаційній структурі підприємства:

 • CAO (chief accounting officer) – головний бухгалтер;
 • CFO (chief financial officer) – фінансовий директор;
 • CIO (chief information officer) – керівник IT-відділу;
 • CMO (chief marketing officer) – директор з маркетингу;
 • COO (chief operating officer) – операційний директор;
 • CSO (chief security officer) – директор з безпеки;
 • CTO (chief technology officer) – технічний директор;
 • EE (external expert) – зовнішній експерт;
 • FTE (full-time employee) – співробітник, що працює на повну ставку;
 • KAM (key account Manager) – менеджер із роботи з ключовими клієнтами;
 • KOLs (key opinion leaders) – лідери думок – люди або навіть організації, які мають настільки авторитетний статус, що до їхніх рекомендацій дослухаються інші, наприклад, політичні особи, знаменитості;
 • PA (personal assistant) – персональний асистент або помічник керівника. У великих компаніях секретар / ресепшіоніст і PA виконують різні функції, але в деяких компаніях ці посади можуть бути схожими;
 • PM (product manager) – менеджер продукту;
 • PTE (part-time employee) – співробітник із частковою зайнятістю;
 • QC (quality control manager) – менеджер з контролю якості – відповідає за відповідність товару / послуги та всього процесу виробництва певним критеріям якості, стежить за дотриманням заходів безпеки на підприємстві;
 • SEO (search engine optimization) – співробітник, який займається пошуковим просуванням і оптимізацією роботи сайту компанії;
 • SMM (social media manager) – фахівець, який займається просуванням бізнесу або брендів у соціальних мережах.


Популярні скорочення для бізнесу
 

Будь-яка сфера діяльності або департамент може оперувати своїм набором так званих FYI. Ми зупинимося на загальноприйнятих англійських скороченнях, які варто знати. 

CRM

customer relationship management

керування інформацією, взаємодіями з клієнтами

Our CRM system gives everyone – from sales to marketing, – a better way to manage the interactions with clients

Наша CRM-система дає всім – від продажів до маркетингу – кращу можливість керувати взаємодіями з клієнтами

ETA 

estimated time of arrival

очікуваний час доставки

What’s the ETA on my order? 

Який очікуваний час доставки мого замовлення?

HQ 

headquarters

головне управління, головний офіс, штаб-квартира

I’m afraid we're not able to handle this, you have to call HQ

Боюся, ми не можемо вирішити це, вам потрібно зателефонувати до головного офісу

POS / POP

point of sale / purchase

точка продажу / покупки

You can get a receipt at our POS

Ви можете отримати чек у нашій точці продажу

SOP

standard operating procedure

стандартна операційна процедура

Please, make sure that all the warehouse workers are following our SOP

Переконайтеся, що всі співробітники складу дотримуються стандартної операційної процедури

P&L

profit and loss

звіт про фінансові результати

Here is the 2019-2020 P&L statement in the attached file

У прикріпленому файлі фінансовий звіт за 2019-2020 роки

KPI

key performance indicator / index

ключові показники ефективності або діяльності

Please, confirm the KPI by the end of the week

Будь ласка, підтвердіть KPI до кінця тижня

ROI

return on investment

прибутковість інвестицій

What ROI do you expect? 

На яку прибутковість інвестицій ви очікуєте?

FIFO

first in, first out

перший на вхід, перший на вихід

We choose FIFO inventory accounting because it's simpler

Ми обираємо систему інвентаризації FIFO, тому що вона простіша

 

FYI й інші абревіатури: розшифровка та значення - 4


Скорочення в розмовній англійській
 

Якщо ви користуєтеся корпоративним чатом, то, ймовірно, хоча б раз грішили скороченнями типу «плз». В англійській теж багато неформальних скорочень:

 • AFAIK (as far as I know) – наскільки мені відомо;
 • AFAIR (as far as I remember) – наскільки я пам'ятаю;
 • BRB (be right back) – скоро буду, скоро повернуся;
 • BTW (by the way) – до речі, між іншим;
 • CU (see you) – побачимося, до зустрічі. В цьому скороченні пишеться саме буква С, а не S;
 • DS (document signed) – документ підписаний;
 • F2F meeting (face-to-face meeting) – особиста зустріч; 
 • HAND (have a nice day) – гарного дня;
 • IMO (in my opinion), IMHO (in my humble opinion) – на мою (скромну) думку;
 • JK (just kidding) – жартую, просто жарт;
 • NP (no prob­lem) – без проблем, немає за що;
 • PLZ, PLS (please) – будь ласка;
 • THX, THNQ, TY (thank you)–  дякую (тобі);
 • TTYL (talk to you later) – поговорю з тобою пізніше;
 • TYT (take your time) – не поспішай.

Ці скорочення не є прикладом ділового стилю, але оскільки сучасний офіс – це не тільки імейли, але і взаємодія з клієнтом у месенджерах і на інших платформах або в соціальних мережах, такі абревіатури можуть бути цілком доречні в цих реаліях, особливо серед молоді. 

 

FYI й інші абревіатури: розшифровка та значення - 5


Латинські FYI
 

Варто звернути увагу на кілька скорочень із латині, які активно використовуються в письмовій англійській і сьогодні:

 • etc. (et cetera) – тощо, і тому подібне, і так далі. Важливо не забувати ставити крапку, в іншому випадку це буде вважатися помилкою;
 • e.g. (exempli gratia) – наприклад;
 • i.e. (id est) – тобто;
 • vs, vv (versus) – проти;
 • CV (curriculum vitae) – життєпис, короткі відомості про життя. За фактом, це резюме, хоча між ними є відмінності; 
 • NB (nota bene) – зверніть увагу. Зазвичай ставитися на початку речення перед важливим фактом;
 • a.m. (ante meridiem), p.m. (post meridiem) – час до і після полудня відповідно. Важливий момент: опівдні – це 12 a.m., а опівночі – 12 p.m. І другий важливий момент: ми не використовуємо слово o'clock з a.m. / p.m.;
 • PS (postscript) – зазвичай одне речення нижче підпису з додатковою інформацією. Іноді можна зустріти й PPS (Post Post Script). 


Правила використання FYI
 

«TNX 4 ur advice» чи «Thanks for your advice»? Забагато скорочень в одному реченні виглядають, як мінімум, важкими для сприйняття. Тому не завжди FYI ведуть до успішної комунікації. Пам'ятайте про правила їх вживання.

 1. Перш ніж використовувати певні абревіатури або скорочення в листуванні, переконайтеся, що ваш співрозмовник розуміє їх значення так само, як і ви.

 2. Не скорочуйте важливу інформацію, абревіатури і акроніми на зразок FYI мають бути доречними.

 3. Не використовуйте скорочення вузькоспеціалізованої лексики.

 4. Якщо ви пишете лист комусь вперше, то краще взагалі не вживати FYI. Усі скорочення доречні, якщо контакт із партнерами вже налагоджений. Чому? Перше враження має велику вагу в діловому світі. Ваші клієнти можуть просто вирішити, що ви полінувалися написати повністю фразу, поспішали, скопіювали лист тощо.

 5. Не соромтеся запитати про значення якогось скорочення, якщо раптом Google вам не допоміг. Може бути й таке, що в листі опечатка. 

Сподіваємося, що цей екскурс до світу скорочень допоможе вам впевнено лавірувати серед англомовних партнерів і клієнтів. 

Читайте також:

Хочеш на безкоштовний пробний урок?

Close

Оберіть спосіб зв'язку з нами

Залишились питання? Пишіть сюди, ми постараємось допомогти.

Telegram Viber
Close

Зворотний дзвінок

Ми передзвонюємо у будні дні з 10:00 до 18:00.