Граматика

71969

27.09.2021

Active Voice & Passive Voice в англійській мові

Напевно, хоча б раз усі чули пісню Sweet Dreams (Are Made Of This). Слова в ній дуже прості й показують дві сторони людських взаємин: деякі люди хочуть вас використовувати, а інші хочуть бути використаними, деякі хочуть принижувати, а інші – бути приниженими:

Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused


Різниця між Active Voice і Passive Voice
 

Цей симбіоз – активний і пасивний стан або Active and Passive Voice.

На самому початку вашого навчального курсу ви вивчаєте часи в активі, наприклад:

 • I cook meals (Present Simple).
 • The government is building new schools (Present Continuous).
 • He wrote a lot of books (Past Simple).
 • Our company will launch a new product next year (Future Simple). 
 • We are going to invest 5 mln dollars into this project (be going to). 

Але ці часи можуть використовуватися і в Passive Voice, де головним героєм буде не людина, а предмет/ об'єкт/ суб'єкт, над яким відбувається дія. Порівняйте:

Meals are cooked by me

Їжа готується мною

New schools are being built by the government

Нові школи будуються урядом

A lot of books were written by him

Ним було написано багато книг

A new product will be launched next year

Новий продукт буде випущений нашою компанією

5 million dollars are going to be invested into this project

У цей проєкт буде інвестовано 5 млн доларів


Формула Active Voice і Passive Voice
 

Формула Passive Voice – це дієслово «бути» і третя форма дієслова (третя колонка в таблиці неправильних дієслів), яка ніколи не буде змінюватися в пасиві: be + V3:

 

Active Voice

Passive Voice

Present Simple

V

am/ is/ are + V3

Present Continuous

am/ is/ are + Ving

am/ is/ are + being + V3

Present Perfect

has/ have + V3

has/ have + been + V3

Past Simple

V2

was/ were + V3

Past Continuous

was/ were + Ving

was/ were + being + V3

Past Perfect

had + V3

had + been + V3

Future Simple

will + V

will + be + V3

Future Perfect

will + have + V3

will + have + been + V3

modals

can/ could/ should/ may/ might/ must + V

can/ could/ should/ may/ might/ must +be + V3

 

Варто звернути увагу, що ми не використовуємо пасив з деякими часами, наприклад, з Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Continuous, Future Perfect Continuous.

 

Active Voice & Passive Voice в англійській мові

 

Прийменники в реченнях із Passive Voice
 

Коли ми змінюємо актив на пасив, слід пам'ятати про прийменники, які мають залишатися з дієсловом. Наприклад:

Active Voice

Passive Voice

Nobody has slept in this bed

Ніхто не спав у цьому ліжку

This bed hasn’t been slept in

У цьому ліжку не спали

Somebody shouted at the girl

Хтось накричав на дівчинку

The girl was shouted at

На дівчинку накричали

They are listening to the professor

Вони слухають професора

The professor is being listened to

Професора слухають

The police will look for witnesses

Поліція буде шукати свідків

Witnesses will be looked for

Свідків будуть шукати

Creditors took over their business

Кредитори захопили їхній бізнес

Their business was taken over by creditors

Їхній бізнес був захоплений кредиторами

 

Важливо! Іноді відсутність або наявність прийменника може змінити суть речення.

 • Jonathan was sent... – Джонотата послали...
 • Jonathan was sent for... – За Джонатаном послали...


Цікаві випадки використання Active Voice і Passive Voice
 

В англійській і нашій рідній мові не завжди є «дзеркальність», коли переклад слово в слово збігається. Розглянемо кілька випадків, коли пасив або актив можуть мати свої особливості.

 1. Just Active Voice – тільки актив!

Є деякі слова, які не можуть використовуватися в пасивному стані ні в українській, ні в англійській мовах. Наприклад: become, belong, have (у значенні «володіти»), lack, resemble, stay, suit.

 • I have a detached house in Spain. – У мене приватний будинок в Іспанії.
 • This jacket suits you. – Цей піджак пасує тобі.
 • These headphones belong to me. – Ці навушники належать мені.
 1. Active in Passive – речення з активом у значенні пасиву або навпаки

Іноді в реченні використовується актив з пасивним значенням або ж навпаки. Порівняйте:

 • New arrivals don't sell well. – Новинки погано продаються.
 • Our house needs cleaning. – Потрібно прибрати в будинку. / Наш будинок потребує прибирання.
 • Some drugs don’t show in blood tests. – Деякі препарати не видно в аналізах крові.
 • His parents aren’t retired yet. – Його батьки ще не на пенсії. / Його батьки ще не вийшли на пенсію.
 • They are gone. – Вони пішли.
 1. Безособистісні речення з Passive Voice

В англійській мові у реченні завжди має бути підмет, на відміну від української, де ми можемо використовувати безособистісні форми: кажуть, вірять, мається на увазі, вважають тощо. Правильним у таких реченнях буде використання пасиву з підметом it.

 • It is believed that every person has talents. – Вірять, що у кожної людини є таланти.
 • It is considered rude to ask a woman about her age. – Вважається грубим запитувати в жінки про її вік.
 • It is known that he is going to inherit his father’s business. – Відомо, що він успадкує бізнес батька.

Читайте також:

Хочеш на безкоштовний пробний урок?

Close

Оберіть спосіб зв'язку з нами

Залишились питання? Пишіть сюди, ми постараємось допомогти.

Telegram Viber
Close

Зворотний дзвінок

Ми передзвонюємо у будні дні з 10:00 до 18:00.