тел.:        +38 (063) 723-52-25

                +38 (097) 406-37-66

[email protected]


Київ

вул. Хрещатик 15, оф. 26.


Business, Vocabulary. 16.09.2019

Технічна англійська: лексика, ідіоми, ресурси

Автор: Ерміна Борисюк

Тему технічної англійської ми вже частково торкнулися в статті «Англійська для програмістів: історії перших, ділова лексика і жаргон». Однак вона стосується тільки software engineering (розробка програмного забезпечення), тому сьогодні розглянемо лексику й онлайн-ресурси, що допоможуть у вивченні технічної англійської мови більш широкому колу фахівців.

Різні сфери нашого життя вдосконалені саме завдяки інженерії. Тому приділимо увагу її видам, а потім технічній англійській для інженерів деяких з цих спеціальностей.

Types of Engineering:

 1. Civil – цивільне будівництво
 • Industrial – промислове, індустріальне
 • Structural – структурне
 • Architectural [ˌɑːrkɪˈtektʃərəl] / Building Engineering – житлово-суспільне будівництво
 1. Mechanical – машинобудування
 • Naval Mechanical Engineering – суднове машинобудування (marine engineer – судновий механік)
 • Mining Mechanical Engineering – гірнича механіка
 • Metallurgical / Materials Engineering – металургія
 • Mechatronics [mɛkəˈtrɒnɪks] – мехатроніка
 1. Chemical [ˈkemɪkl] – хімічна інженерія
 • Biochemical [ˌbaɪoʊˈkemɪkl] – біохімічна
 • Biomedical – біомедична
 • Medical – медична
 • Genetic [dʒɪˈnɛtɪk] – генна
 • Food Engineering – харчова інженерія
 • Nuclear – атомна
 • Environmental [ɪnˌvaɪrənˈmentl] – природоохоронна інженерія
 • Geological [ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪkl] – інженерна геологія
 • Water Engineering – гідротехнічне будівництво
 1. Petroleum – технологія нафтогазовидобутку
 2. Electrical – електронна
 • Robotic Engineering – робототехніка
 1. Aerospace – авіакосмічна промисловість (flight engineer – бортінженер)

Технічна англійська: лексика, ідіоми, ресурси

Походження технічних англійських термінів для інженерів 

Engineer [ɛndʒɪˈnɪə] походить від латинського ingeniare − творити, виробляти / ingenium − розум, вміння, спритність. Цей же корінь зберігся в сучасному ingenuity − винахідливість. Потім перейшло в італійське ingegnere і у французьке ingénieur, а після було запозичене в Middle English.

Mechanism [ˈmekənɪzəm] from Greek → Latin → Middle French → English переходило, зберігаючи значення, − device, contrivance [kənˈtraɪvəns] − складне пристосування, винахід; engine, military machine.

Quick Note: «Deus ex machina» − з латинської «Бог з машини», близьке переносне значення – «рояль в кущах», тобто несподівана / штучна розв'язка, непередбачений кінець історії. Тут почнемо здалеку, а саме з грецької мови, адже mechane називали кран в античному театрі, який піднімав над сценою актора, щоб той «літав». В кінці вистави він «несподівано» з'являвся в ролі бога і вирішував головну проблему конфлікту.

Technology [tɛkˈnɒlədʒi] from Greek tekhnē − art, skill, craft in work, a system or method of making or doing.

Технічна англійська для інженерів

 1. Approximately [əˈprɒksɪmətli] – приблизно
 2. Tolerance – похибка
 3. Measurements – параметри, вимірювання
 4. Housing blueprint – проект житлового будівництва / креслення
 5. Calculations – обчислення
 6. Round up / down – округлити до більшого / меншого
 7. Radius (plural – Radii)
 8. Budget constraint – бюджетне обмеження
 9. Abutment [əˈbətmənt] – контрфорс / пілястр / опора
 10. Driving axle [ˈæksl] – провідна вісь
 11. Concrete – бетон
 12. Schematic [skiːˈmætɪk] – схематичний
 13. Current – струм / потік / поточний / сучасний
 14. Combustion [kəmˈbʌstʃən] engine – двигун внутрішнього згоряння
 15. Illumination – освітлення
 16. Particles – частинки
 17. Accuracy [ˈækjərəsi] – точність, ретельність
 18. Buckle – хомут, скоба

Phrasal verb: buckle up – пристебнути ремені (в машині), розм. зібратися, приготуватися, взяти себе в руки

 1. Criterion [kraɪˈtɪriən] (plural – Criteria) – мірило, критерій
 2. Soil – ґрунт
 3. Fatigue [fəˈtiːɡ] – втома матеріалу / людини
 4. Friction – тертя, зчеплення
 5. Of equal magnitude – рівновеликий
 6. Solar energy – сонячна енергія

Технічну англійську лексику для інженерів ви можете почути в ролику «What is Civil Engineering?» на каналі MajorPrep.

Quick Note: «horizontal engineering» − означає to take a nap (подрімати). Наприклад, I am exhausted and drowsy. It’s time for me to do some horizontal engineering – Я змучений і сонний. Мені час подрімати.

Модифікація генів, виведення гібридів, клонування і мутація були популярними темами для науково-фантастичних романів. В епоху Романтизму такого роду експерименти були в центрі історій, що стали класикою. Наприклад, «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» Мері Шеллі (роботу над романом вона почала в 19 років), що по праву вважається першим науково-фантастичним романом (1818), оскільки вчений Віктор Франкенштейн використовує саме наукові методи для створення гомункула (від лат. homunculus − чоловічок), якого в книзі називають «безіменне чудовисько».

Науковий підхід до альтернативних способів зародження життя продовжився і в антиутопії ХХ століття. Так, в Олдоса Хакслі в романі «Прекрасний новий світ» (1932), де дія відбувається в XXVI столітті, люди не народжуються природним шляхом, а вирощуються в інкубаторіях.

Однак з 1996 року, коли в Шотландії (до неї ми ще повернемося) з'явилася Dolly Sheep, генна інженерія перестала бути фантастикою. Активний розвиток генетики почався тільки в ХХ столітті, хоча механізм успадкування пояснив абат Грегор Мендель в результаті своїх дослідів на горосі в монастирському саду в 1856-1863 роках. Його наукові висновки були оцінені лише після того, як ці ж закони сформулювали кілька незалежних один від одного вчених. Механізм успадкування був названий «законом Менделя». 

Крім генетики, були розвинені знання в сферах genetic engineering, DNA sequencing, and cloning. Давайте дивитися «Genetic Engineering Will Change Everything Forever – CRISPR» з каналу Kurzgesagt – In a Nutshell, де нам розкажуть про актуальні питання в цій сфері.

Технічна англійська для інженерів-генетиків:

 1. Breakthrough [ˈbreɪkθruː] – прорив
 2. Insert – вводити, вставляти
 3. Fluorescent [ˌflɔːˈresnt] – флуоресцентний
 4. Conduct an experiment – проводити експеримент
 5. DNA archive [ˈɑːkʌɪv] – архів ДНК
 6. Precise – точний
 7. Modify – модифікувати, видозмінювати
 8. Cut out = remove
 9. Herpes [ˈhɜːrpiːz] – герпес, лишай
 10. Cure – лікувати
 11. Gene pool – генофонд
 12. Partially – частково
 13. Regardless of – не беручи до уваги, незалежно від
 14. Refine [rɪˈfʌɪn] – удосконалювати, очищати
 15. Slippery slope – слизький шлях
 16. Mortality risk factor – фактор смертельного ризику
 17. Reverse – змінити (на протилежний)
 18. Cope with – впоратися з
 19. Eliminate – усувати, виключати
 20. Haunt us today – переслідувати нас сьогодні
 21. Ethical challenges – етичні проблеми
 22. Trigger consequences – ініціювати / запускати наслідки
 23. Gain = get

Прослухайте діалог (3 хв.) з протилежними поглядами на genetically modified (GM) food на сайті British Council (там же ви знайдете транскрипт аудіо).

Технічна англійська для біоінженерів:

 1. alter – вносити зміни
 2. play havoc with the wildlife – (idiom) перевернути все догори дном / зіпсувати живу природу
 3. rapidly decrease in numbers – кількість різко зменшилася
 4. a matter of time – питання часу
 5. rely on – покладатися на
 6. food chain – харчовий ланцюг
 7. play around with nature – грати з природою
 8. damage – збиток
 9. knock-on effect – ефект доміно, ланцюгова реакція
 10. guinea pig [ˈɡɪni] – (переносне значення) піддослідний кролик / (дослівно) морська свинка

Більше про тему дізнайтеся з «Are GMOs Good or Bad? Genetic Engineering & Our Food» на каналі Kurzgesagt – In a Nutshell і «Why are GMOs Bad?» на SciShow.

Технічна англійська: лексика, ідіоми, ресурси - 2

Тут є кілька корисних фраз з технічної англійської:

 • gene flow – потік генів
 • terminate – завершувати, покласти край
 • trace – слід
 • protein [ˈprəʊtiːn] – білок
 • resistant to – бути стійким до
 • pesticide [ˈpɛstɪsʌɪd] – засіб для боротьби зі шкідниками
 • incentive – стимул, спонукання
 • valid – дієвий, що має силу
 • enemy / alien – ворог / союзник
 • rise dramatically – різко зростати
 • adverse soil condition – несприятливі ґрунтові умови
 • mitigate – пом'якшувати, зменшувати
 • species – вид, різновид
 • expose to – піддавати впливу чогось
 • inhibit – стримувати, зупиняти
 • infuse – сприяти

Ідіоми з технічної англійської для інженерів 

 1. blow a gasket [ˈɡaskɪt] – рвати і метати (engine gasket – прокладка в системі двигуна)
 2. cog in a machine – дрібна сошка (гвинтик машини)
 3. well-oiled machine – все йде як було заплановано
 4. fire on all cylinders [ˈsɪlɪndər] – максимально викладатися
 5. run out of steam –  без сил, втомитися (steam – пара)
 6. It's not rocket science – просте для розуміння
 7. blow a fuse – втрачати самовладання, дратуватися (blown fuse –  перегорілі запобіжники). Пісня Imagine Dragons «Thunder» починається з рядка «Just a young gun with a quick fuse» – Просто запальний молодий хлопець.

Від героїв літературних переходимо до цілком реальним, до тих, хто своїми відкриттями зробив світ, яким ми його знаємо сьогодні.

Інженери-винахідники

Знову повертаємося до Шотландії, щоб поговорити про телефон і двигун. У статті «Англійська для туристичного бізнесу: професії, поезія і незвичайні тури» ми вказували на наслідки Великої індустріальної революції. Тут же поговоримо про її розвиток в Англії, а потім і в усьому світі.

Двигуном стрімкого розвитку промисловості в буквальному сенсі стало вдосконалення парової машини подвійної дії потужністю 10 кінських сил Джеймсом Ваттом (James Watt). Це дало можливість встановлювати механізм у будь-якому місці.

James Watt

Термін «кінська сила» (horsepower) був введений самим винахідником-механіком. Потім на його честь була названа одиниця вимірювання потужності – ват. Інженер разом зі своїм діловим партнером Меттью Болтоном, який допоміг запустити в комерційну експлуатацію винахід Ватта, зображені на купюрі в 50 фунтів стерлінгів. До 2021 року вже на пластиковій банкноті буде розміщений Алан Тьюрінг. Про походження назв британських монет і долара можете дізнатися в статті «Англійська для економістів, бухгалтерів і менеджерів: дієві фрази й ідіоми».

Alexander Graham Bell – ще один відомий шотландський інженер-винахідник (згодом переїхав до Канади), якому належить патент на телефон. Про сварки з приводу першості у винаході (у 2002 році Конгрес США визнав першість у винаході телефону за Антоніо Меуччі) і життя самого Белла ви дізнаєтеся з відео «Alexander Graham Bell: A Life of Innovation and Controversy» на каналі Biographics.

Примітно, що першим привітанням у розмові по телефону було ahoy! [əˈhɔɪ] – вигук на судні. Белл також був одним із засновників Національного географічного товариства, що випускає той самий журнал «National Geographic», брав участь у розробці металодетектора, гідроплана та інших видів літаків, про які ви можете дізнатися в статті «Авіаційна англійська для пілотів і стюардес».

Починати розмову з «алло» запропонував Томас Едісон – ще один знаменитий інженер. Він винайшов перший діючий телефонний мікрофон, індукційну котушку, що посилило і поліпшило якість звуку, і вугільний мікрофон з вугільним порошком, який використовувався до початку 1990-х практично без змін. Едісон отримав найбільшу кількість патентів в історії США – 1093.

Вже маючи свою компанію в Нью-Йорку, він прийняв на роботу сербського інженера Ніколу Теслу. Детальніше про його відкриття дізнайтеся з «Nikola Tesla: A Man Ahead of His Time» на каналі Biographics. Тесла незабаром звільнився і відкрив власну справу. Між компаніями розв'язалася «Війна струмів», в якій він здобув перемогу і зарекомендував себе як видатний інженер-електротехнік. Особисто був знайомий з Марком Твеном. Будучи зацікавленим в експериментах зі струмом, письменник приходив до вченого в лабораторію.

Mark Twain and Nikola Tesla

За 2 роки до винаходу асинхронного електродвигуна, що довело перевагу Тесли в цьому протистоянні, французький інженер Гюстав Ейфель допомагав головному архітектору в будівництві Статуї Свободи. А вже в 1889 році його «300-метрова вежа» (як він сам її називав) принесе фахівцю з проектування металевих конструкцій широку популярність.

За первинною домовленістю конструкція була тимчасовою, оскільки служила вхідною аркою на Всесвітню виставку до сторіччя Великої французької революції, і її повинні були демонтувати через 20 років. Ви знаєте, що цього не сталося.

Зараз Ейфелева вежа – найбільш популярна і фотографована платна пам'ятка. Хоча так було не завжди. 300 діячів мистецтва підписали протест, називаючи її «огидною тінню ненависної колони із заліза і гвинтів». Серед невдоволених був письменник Гі де Мопассан, який регулярно обідав у ресторані на першому рівні вежі, пояснюючи, що «це єдине місце в усьому величезному Парижі, звідки її не видно».

Американською відповіддю стало перше колесо огляду (1893), встановлене в Чикаго. На той час вісь колеса була найбільшою single piece of forged steel (проковане залізо) спорудою, проте меншою за французьку вежу в чотири рази. У 36 кабінках, розміром з автобус кожна, містилося 2160 чоловік. Інженером став Джордж Ферріс-молодший, тому англійською колесо огляду / чортове колесо – ferris wheel.

Ferris wheel

Ресурси для вивчення технічної англійської

Підручники:  

 • Oxford English for Careers: Engineering (L. Lansford, P. Astley) – підручник англійської мови для студентів технічних вузів
 • Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering (Eric H. Glendinning) – в кожному розділі є вправи для розвитку навичок читання, сприйняття на слух технічних англійських текстів, також є блок граматики та вправи на повторення
 • Take-off: Technical English for Engineering (D. Morgan, N. Regan) – посібник з технічної англійської мови
 • Cambridge English for Engineering (Mark Ibbotson) – повний курс технічної англійської для інженерів з акцентом на практику і розвиток комунікативних навичок
 • Technical English: Vocabulary and Grammar (Nick Brieger, Alison Posh) – технічна англійська лексика поділена на два блоки: professional activities (9 topics) and company profiles (11 topics)
 • Written English: A Guide for Electrical and Electronic Students and Engineers (Steve Hart)
 • Technical English (David Bonamy, видавництва Longman Pearson) – є повний курс технічної англійської (Student’s + Workbook + CD) окремо для кожного рівня
 • Making Sense in Engineering and the Technical Sciences (Margot Northey, Judi Jewinski) – посібник з використання технічної англійської для інженерів у дослідженнях і письмових науковий роботах
 • Technical English for Geosciences (Brigitte Markner-Jäger) – повний курс технічної англійської для інженерів-геологів

Лексику, що ви дізналися з курсу технічної англійської мови, можна знайти в статтях, відео та коментарі про актуальні теми зі сфери інженерії в блозі Interesting Engineering.

На каналі Learn Engineering ви знайдете відео з технічною англійською лексикою для інженерів.

Crash Course Engineering складається з 46 відео; технічні англійські фрази про marine engineering з одного епізоду ми вже розібрали в статті «Англійська для моряків: лексика, морські англійські ідіоми і Вона».

Подкасти з технічною англійською лексикою:

 • Engines of Our Ingenuity – для щоденного тренування listening skills підійдуть короткі історії (по 4 хв.) англійською про інженерні розробки, які відомі нам зараз, і проблеми на шляху до їх створення
 • The Civil Engineering Podcast – слушні поради англійською для інженерів про те, як досягти успіху в цій професії

TV shows:

 • Extreme Engineering (2003 – 2011)
 • Megafactories (2006 – 2013)
 • How It’s Made (2001 – …)
 • Big Bang Theory (2007 – 2019)
 • Black Mirror (2011 – …)

Movies:

 • Hidden Figures (2016)
 • The Imitation Game (2014)
 • The Martian (2015)
 • Ex Machine (2015)
 • Blade Runner (1982 / 2017)
 • The Current War (2019)

Для «позакласного» читання вибирайте розповідь «The Adventure of The Engineer’s Thumb» («Палець інженера») про одне з розслідувань Шерлока Холмса.

Технічна англійська лексика для інженерів з цієї історії:

 1. Acute [əˈkjuːt] – гострий, різкий (біль / проблема)
 2. Inception – початок
 3. Evolve [iˈvɑːlv] – розвиватися
 4. Circumstances – обставини
 5. Сivil (engineering) practice – методи зведення інженерних споруд
 6. Abandon – покинути / назавжди залишити
 7. Hydraulic [haɪˈdrɔːlɪk] engineer
 8. Occupation – професія
 9. Due to – з причини, через
 10. Akin to – схожий на щось
 11. Clanking of the levers – дзвін / стук важелів

До слова, Сер Артур Конан Дойл за професією був physician (терапевт). Більше суміжних медичних спеціальностей у статті «Medical English: слова, фрази, граматика».

Тему технічної англійської для інженерів закінчимо історією Хеді Ламарр (Hedy Lamarr, справжнє ім'я – Хедвіга Єва Марія Кіслер; її батько родом зі Львова) – австрійської актриси, яка стала популярною в Голлівуді 30-40-х. У актриси не було інженерної освіти, але у вільний час від зйомок Ламарр займалася винахідницькою діяльністю. Вона запропонувала Говарду Хьюзу, інженеру і авіаційному магнату, змінити квадратну форму крил аероплана на більш обтічну (streamlined shape). До цієї ідеї вона прийшла, переглянувши зображення найшвидших риб і птахів.

Hedy Lamarr

«Секретна система зв'язку» – ще один патент Ламарр і композитора Джорджа Антейла в 1942 році. Технологія «частот, що стрибають» дозволяла шифрувати передану інформацію (звістка про потоплений корабель із дітьми на борту спонукала до винаходу). Ідея полягала в тому, щоб передавати сигнал на різних, а не на одній відкритій, частотах. Також використовувати ключ для зміни каналів передачі. Однак, посилаючись на складність в реалізації, американський флот почав використовувати винахід тільки в 1962 році.

Сьогодні для мобільного зв'язку і Wi-Fi використовується зв'язок з розширеним спектром, заснований на винаході Ламарр. Її нагородили тільки в 1997 році, а в 2014 внесли до Національної зали слави винахідників США.

Технічна англійська: лексика, ідіоми, ресурси - 3

Читайте також:
Business
Як скласти резюме: поради й сервіси для створення CV
Що спільного у твого телефона, ноутбука та резюме? Усі вони потребують регулярного оновлення. Коли ти не працюєш деякий час або змінюєш сферу діяльності, твоє резюме стає неактуальним. Плюс постійний технологічний прогрес та зміна пріоритетів впливають на очікування від CV (curriculum vitae) в сучасному…
Business
Як підготуватися до співбесіди англійською?
І ось цей зворушливий момент, коли тобі надходить довгоочікуване запрошення на співбесіду, настав. Тепер є можливість показати, як добре тобі вдалось підготуватися до співбесіди англійською. Принципових відмінностей у підготовці до співбесіди англійською та рідною мовою ти не знайдеш. Smart…
Business
Супровідний лист англійською – ТОП-5 ідей та правил
Якщо ти маєш гарне резюме – то й шанси отримати роботу мрії високі. Але якщо ти додаси до нього супровідний лист англійською, твої шанси зростуть удвічі. Переважно супровідні листи англійською пишуть під час пошуку роботи та вступу до іноземних вишів. Деякі роботодавці звертають на нього особливу…
ВИВЧАЙТЕ АНГЛІЙСЬКУ ДЛЯ РОБОТИ
Стартує набір на новий дистанційний курс.