тел.:        +38 (063) 723-52-25

                +38 (097) 406-37-66

                +38 (050) 688-99-82

yappif@gmail.com


Київ

вул. Хрещатик 15, оф. 26.


Vocabulary, Business. 16.09.2019

Технічна англійська: лексика, ідіоми, ресурси

Автор: Ерміна Борисюк

Тему технічної англійської ми вже частково торкнулися в статті «Англійська для програмістів: історії перших, ділова лексика і жаргон». Однак вона стосується тільки software engineering (розробка програмного забезпечення), тому сьогодні розглянемо лексику й онлайн-ресурси, що допоможуть у вивченні технічної англійської мови більш широкому колу фахівців.

Різні сфери нашого життя вдосконалені саме завдяки інженерії. Тому приділимо увагу її видам, а потім технічній англійській для інженерів деяких з цих спеціальностей.

Types of Engineering:

 1. Civil – цивільне будівництво
 • Industrial – промислове, індустріальне
 • Structural – структурне
 • Architectural [ˌɑːrkɪˈtektʃərəl] / Building Engineering – житлово-суспільне будівництво
 1. Mechanical – машинобудування
 • Naval Mechanical Engineering – суднове машинобудування (marine engineer – судновий механік)
 • Mining Mechanical Engineering – гірнича механіка
 • Metallurgical / Materials Engineering – металургія
 • Mechatronics [mɛkəˈtrɒnɪks] – мехатроніка
 1. Chemical [ˈkemɪkl] – хімічна інженерія
 • Biochemical [ˌbaɪoʊˈkemɪkl] – біохімічна
 • Biomedical – біомедична
 • Medical – медична
 • Genetic [dʒɪˈnɛtɪk] – генна
 • Food Engineering – харчова інженерія
 • Nuclear – атомна
 • Environmental [ɪnˌvaɪrənˈmentl] – природоохоронна інженерія
 • Geological [ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪkl] – інженерна геологія
 • Water Engineering – гідротехнічне будівництво
 1. Petroleum – технологія нафтогазовидобутку
 2. Electrical – електронна
 • Robotic Engineering – робототехніка
 1. Aerospace – авіакосмічна промисловість (flight engineer – бортінженер)

Походження технічних англійських термінів для інженерів 

Engineer [ɛndʒɪˈnɪə] походить від латинського ingeniare − творити, виробляти / ingenium − розум, вміння, спритність. Цей же корінь зберігся в сучасному ingenuity − винахідливість. Потім перейшло в італійське ingegnere і у французьке ingénieur, а після було запозичене в Middle English.

Mechanism [ˈmekənɪzəm] from Greek → Latin → Middle French → English переходило, зберігаючи значення, − device, contrivance [kənˈtraɪvəns] − складне пристосування, винахід; engine, military machine.

Quick Note: «Deus ex machina» − з латинської «Бог з машини», близьке переносне значення – «рояль в кущах», тобто несподівана / штучна розв'язка, непередбачений кінець історії. Тут почнемо здалеку, а саме з грецької мови, адже mechane називали кран в античному театрі, який піднімав над сценою актора, щоб той «літав». В кінці вистави він «несподівано» з'являвся в ролі бога і вирішував головну проблему конфлікту.

Technology [tɛkˈnɒlədʒi] from Greek tekhnē − art, skill, craft in work, a system or method of making or doing.

Технічна англійська для інженерів

 1. Approximately [əˈprɒksɪmətli] – приблизно
 2. Tolerance – похибка
 3. Measurements – параметри, вимірювання
 4. Housing blueprint – проект житлового будівництва / креслення
 5. Calculations – обчислення
 6. Round up / down – округлити до більшого / меншого
 7. Radius (plural – Radii)
 8. Budget constraint – бюджетне обмеження
 9. Abutment [əˈbətmənt] – контрфорс / пілястр / опора
 10. Driving axle [ˈæksl] – провідна вісь
 11. Concrete – бетон
 12. Schematic [skiːˈmætɪk] – схематичний
 13. Current – струм / потік / поточний / сучасний
 14. Combustion [kəmˈbʌstʃən] engine – двигун внутрішнього згоряння
 15. Illumination – освітлення
 16. Particles – частинки
 17. Accuracy [ˈækjərəsi] – точність, ретельність
 18. Buckle – хомут, скоба

Phrasal verb: buckle up – пристебнути ремені (в машині), розм. зібратися, приготуватися, взяти себе в руки

 1. Criterion [kraɪˈtɪriən] (plural – Criteria) – мірило, критерій
 2. Soil – ґрунт
 3. Fatigue [fəˈtiːɡ] – втома матеріалу / людини
 4. Friction – тертя, зчеплення
 5. Of equal magnitude – рівновеликий
 6. Solar energy – сонячна енергія

Технічну англійську лексику для інженерів ви можете почути в ролику «What is Civil Engineering?» на каналі MajorPrep.

Quick Note: «horizontal engineering» − означає to take a nap (подрімати). Наприклад, I am exhausted and drowsy. It’s time for me to do some horizontal engineering – Я змучений і сонний. Мені час подрімати.

Модифікація генів, виведення гібридів, клонування і мутація були популярними темами для науково-фантастичних романів. В епоху Романтизму такого роду експерименти були в центрі історій, що стали класикою. Наприклад, «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» Мері Шеллі (роботу над романом вона почала в 19 років), що по праву вважається першим науково-фантастичним романом (1818), оскільки вчений Віктор Франкенштейн використовує саме наукові методи для створення гомункула (від лат. homunculus − чоловічок), якого в книзі називають «безіменне чудовисько».

Науковий підхід до альтернативних способів зародження життя продовжився і в антиутопії ХХ століття. Так, в Олдоса Хакслі в романі «Прекрасний новий світ» (1932), де дія відбувається в XXVI столітті, люди не народжуються природним шляхом, а вирощуються в інкубаторіях.

Однак з 1996 року, коли в Шотландії (до неї ми ще повернемося) з'явилася Dolly Sheep, генна інженерія перестала бути фантастикою. Активний розвиток генетики почався тільки в ХХ столітті, хоча механізм успадкування пояснив абат Грегор Мендель в результаті своїх дослідів на горосі в монастирському саду в 1856-1863 роках. Його наукові висновки були оцінені лише після того, як ці ж закони сформулювали кілька незалежних один від одного вчених. Механізм успадкування був названий «законом Менделя». 

Крім генетики, були розвинені знання в сферах genetic engineering, DNA sequencing, and cloning. Давайте дивитися «Genetic Engineering Will Change Everything Forever – CRISPR» з каналу Kurzgesagt – In a Nutshell, де нам розкажуть про актуальні питання в цій сфері.

Технічна англійська для інженерів-генетиків:

 1. Breakthrough [ˈbreɪkθruː] – прорив
 2. Insert – вводити, вставляти
 3. Fluorescent [ˌflɔːˈresnt] – флуоресцентний
 4. Conduct an experiment – проводити експеримент
 5. DNA archive [ˈɑːkʌɪv] – архів ДНК
 6. Precise – точний
 7. Modify – модифікувати, видозмінювати
 8. Cut out = remove
 9. Herpes [ˈhɜːrpiːz] – герпес, лишай
 10. Cure – лікувати
 11. Gene pool – генофонд
 12. Partially – частково
 13. Regardless of – не беручи до уваги, незалежно від
 14. Refine [rɪˈfʌɪn] – удосконалювати, очищати
 15. Slippery slope – слизький шлях
 16. Mortality risk factor – фактор смертельного ризику
 17. Reverse – змінити (на протилежний)
 18. Cope with – впоратися з
 19. Eliminate – усувати, виключати
 20. Haunt us today – переслідувати нас сьогодні
 21. Ethical challenges – етичні проблеми
 22. Trigger consequences – ініціювати / запускати наслідки
 23. Gain = get

Прослухайте діалог (3 хв.) з протилежними поглядами на genetically modified (GM) food на сайті British Council (там же ви знайдете транскрипт аудіо).

Технічна англійська для біоінженерів:

 1. alter – вносити зміни
 2. play havoc with the wildlife – (idiom) перевернути все догори дном / зіпсувати живу природу
 3. rapidly decrease in numbers – кількість різко зменшилася
 4. a matter of time – питання часу
 5. rely on – покладатися на
 6. food chain – харчовий ланцюг
 7. play around with nature – грати з природою
 8. damage – збиток
 9. knock-on effect – ефект доміно, ланцюгова реакція
 10. guinea pig [ˈɡɪni] – (переносне значення) піддослідний кролик / (дослівно) морська свинка

Більше про тему дізнайтеся з «Are GMOs Good or Bad? Genetic Engineering & Our Food» на каналі Kurzgesagt – In a Nutshell і «Why are GMOs Bad?» на SciShow.

Тут є кілька корисних фраз з технічної англійської:

 • gene flow – потік генів
 • terminate – завершувати, покласти край
 • trace – слід
 • protein [ˈprəʊtiːn] – білок
 • resistant to – бути стійким до
 • pesticide [ˈpɛstɪsʌɪd] – засіб для боротьби зі шкідниками
 • incentive – стимул, спонукання
 • valid – дієвий, що має силу
 • enemy / alien – ворог / союзник
 • rise dramatically – різко зростати
 • adverse soil condition – несприятливі ґрунтові умови
 • mitigate – пом'якшувати, зменшувати
 • species – вид, різновид
 • expose to – піддавати впливу чогось
 • inhibit – стримувати, зупиняти
 • infuse – сприяти

Ідіоми з технічної англійської для інженерів 

 1. blow a gasket [ˈɡaskɪt] – рвати і метати (engine gasket – прокладка в системі двигуна)
 2. cog in a machine – дрібна сошка (гвинтик машини)
 3. well-oiled machine – все йде як було заплановано
 4. fire on all cylinders [ˈsɪlɪndər] – максимально викладатися
 5. run out of steam –  без сил, втомитися (steam – пара)
 6. It's not rocket science – просте для розуміння
 7. blow a fuse – втрачати самовладання, дратуватися (blown fuse –  перегорілі запобіжники). Пісня Imagine Dragons «Thunder» починається з рядка «Just a young gun with a quick fuse» – Просто запальний молодий хлопець.

Від героїв літературних переходимо до цілком реальним, до тих, хто своїми відкриттями зробив світ, яким ми його знаємо сьогодні.

Інженери-винахідники

Знову повертаємося до Шотландії, щоб поговорити про телефон і двигун. У статті «Англійська для туристичного бізнесу: професії, поезія і незвичайні тури» ми вказували на наслідки Великої індустріальної революції. Тут же поговоримо про її розвиток в Англії, а потім і в усьому світі.

Двигуном стрімкого розвитку промисловості в буквальному сенсі стало вдосконалення парової машини подвійної дії потужністю 10 кінських сил Джеймсом Ваттом (James Watt). Це дало можливість встановлювати механізм у будь-якому місці.

James Watt

Термін «кінська сила» (horsepower) був введений самим винахідником-механіком. Потім на його честь була названа одиниця вимірювання потужності – ват. Інженер разом зі своїм діловим партнером Меттью Болтоном, який допоміг запустити в комерційну експлуатацію винахід Ватта, зображені на купюрі в 50 фунтів стерлінгів. До 2021 року вже на пластиковій банкноті буде розміщений Алан Тьюрінг. Про походження назв британських монет і долара можете дізнатися в статті «Англійська для економістів, бухгалтерів і менеджерів: дієві фрази й ідіоми».

Alexander Graham Bell – ще один відомий шотландський інженер-винахідник (згодом переїхав до Канади), якому належить патент на телефон. Про сварки з приводу першості у винаході (у 2002 році Конгрес США визнав першість у винаході телефону за Антоніо Меуччі) і життя самого Белла ви дізнаєтеся з відео «Alexander Graham Bell: A Life of Innovation and Controversy» на каналі Biographics.

Примітно, що першим привітанням у розмові по телефону було ahoy! [əˈhɔɪ] – вигук на судні. Белл також був одним із засновників Національного географічного товариства, що випускає той самий журнал «National Geographic», брав участь у розробці металодетектора, гідроплана та інших видів літаків, про які ви можете дізнатися в статті «Авіаційна англійська для пілотів і стюардес».

Починати розмову з «алло» запропонував Томас Едісон – ще один знаменитий інженер. Він винайшов перший діючий телефонний мікрофон, індукційну котушку, що посилило і поліпшило якість звуку, і вугільний мікрофон з вугільним порошком, який використовувався до початку 1990-х практично без змін. Едісон отримав найбільшу кількість патентів в історії США – 1093.

Вже маючи свою компанію в Нью-Йорку, він прийняв на роботу сербського інженера Ніколу Теслу. Детальніше про його відкриття дізнайтеся з «Nikola Tesla: A Man Ahead of His Time» на каналі Biographics. Тесла незабаром звільнився і відкрив власну справу. Між компаніями розв'язалася «Війна струмів», в якій він здобув перемогу і зарекомендував себе як видатний інженер-електротехнік. Особисто був знайомий з Марком Твеном. Будучи зацікавленим в експериментах зі струмом, письменник приходив до вченого в лабораторію.

Mark Twain and Nikola Tesla

За 2 роки до винаходу асинхронного електродвигуна, що довело перевагу Тесли в цьому протистоянні, французький інженер Гюстав Ейфель допомагав головному архітектору в будівництві Статуї Свободи. А вже в 1889 році його «300-метрова вежа» (як він сам її називав) принесе фахівцю з проектування металевих конструкцій широку популярність.

За первинною домовленістю конструкція була тимчасовою, оскільки служила вхідною аркою на Всесвітню виставку до сторіччя Великої французької революції, і її повинні були демонтувати через 20 років. Ви знаєте, що цього не сталося.

Зараз Ейфелева вежа – найбільш популярна і фотографована платна пам'ятка. Хоча так було не завжди. 300 діячів мистецтва підписали протест, називаючи її «огидною тінню ненависної колони із заліза і гвинтів». Серед невдоволених був письменник Гі де Мопассан, який регулярно обідав у ресторані на першому рівні вежі, пояснюючи, що «це єдине місце в усьому величезному Парижі, звідки її не видно».

Американською відповіддю стало перше колесо огляду (1893), встановлене в Чикаго. На той час вісь колеса була найбільшою single piece of forged steel (проковане залізо) спорудою, проте меншою за французьку вежу в чотири рази. У 36 кабінках, розміром з автобус кожна, містилося 2160 чоловік. Інженером став Джордж Ферріс-молодший, тому англійською колесо огляду / чортове колесо – ferris wheel.

Ferris wheel

Ресурси для вивчення технічної англійської

Підручники:  

 • Oxford English for Careers: Engineering (L. Lansford, P. Astley) – підручник англійської мови для студентів технічних вузів
 • Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering (Eric H. Glendinning) – в кожному розділі є вправи для розвитку навичок читання, сприйняття на слух технічних англійських текстів, також є блок граматики та вправи на повторення
 • Take-off: Technical English for Engineering (D. Morgan, N. Regan) – посібник з технічної англійської мови
 • Cambridge English for Engineering (Mark Ibbotson) – повний курс технічної англійської для інженерів з акцентом на практику і розвиток комунікативних навичок
 • Technical English: Vocabulary and Grammar (Nick Brieger, Alison Posh) – технічна англійська лексика поділена на два блоки: professional activities (9 topics) and company profiles (11 topics)
 • Written English: A Guide for Electrical and Electronic Students and Engineers (Steve Hart)
 • Technical English (David Bonamy, видавництва Longman Pearson) – є повний курс технічної англійської (Student’s + Workbook + CD) окремо для кожного рівня
 • Making Sense in Engineering and the Technical Sciences (Margot Northey, Judi Jewinski) – посібник з використання технічної англійської для інженерів у дослідженнях і письмових науковий роботах
 • Technical English for Geosciences (Brigitte Markner-Jäger) – повний курс технічної англійської для інженерів-геологів

Лексику, що ви дізналися з курсу технічної англійської мови, можна знайти в статтях, відео та коментарі про актуальні теми зі сфери інженерії в блозі Interesting Engineering.

На каналі Learn Engineering ви знайдете відео з технічною англійською лексикою для інженерів.

Crash Course Engineering складається з 46 відео; технічні англійські фрази про marine engineering з одного епізоду ми вже розібрали в статті «Англійська для моряків: лексика, морські англійські ідіоми і Вона».

Подкасти з технічною англійською лексикою:

 • Engines of Our Ingenuity – для щоденного тренування listening skills підійдуть короткі історії (по 4 хв.) англійською про інженерні розробки, які відомі нам зараз, і проблеми на шляху до їх створення
 • The Civil Engineering Podcast – слушні поради англійською для інженерів про те, як досягти успіху в цій професії

TV shows:

 • Extreme Engineering (2003 – 2011)
 • Megafactories (2006 – 2013)
 • How It’s Made (2001 – …)
 • Big Bang Theory (2007 – 2019)
 • Black Mirror (2011 – …)

Movies:

 • Hidden Figures (2016)
 • The Imitation Game (2014)
 • The Martian (2015)
 • Ex Machine (2015)
 • Blade Runner (1982 / 2017)
 • The Current War (2019)

Для «позакласного» читання вибирайте розповідь «The Adventure of The Engineer’s Thumb» («Палець інженера») про одне з розслідувань Шерлока Холмса.

Технічна англійська лексика для інженерів з цієї історії:

 1. Acute [əˈkjuːt] – гострий, різкий (біль / проблема)
 2. Inception – початок
 3. Evolve [iˈvɑːlv] – розвиватися
 4. Circumstances – обставини
 5. Сivil (engineering) practice – методи зведення інженерних споруд
 6. Abandon – покинути / назавжди залишити
 7. Hydraulic [haɪˈdrɔːlɪk] engineer
 8. Occupation – професія
 9. Due to – з причини, через
 10. Akin to – схожий на щось
 11. Clanking of the levers – дзвін / стук важелів

До слова, Сер Артур Конан Дойл за професією був physician (терапевт). Більше суміжних медичних спеціальностей у статті «Medical English: слова, фрази, граматика».

Тему технічної англійської для інженерів закінчимо історією Хеді Ламарр (Hedy Lamarr, справжнє ім'я – Хедвіга Єва Марія Кіслер; її батько родом зі Львова) – австрійської актриси, яка стала популярною в Голлівуді 30-40-х. У актриси не було інженерної освіти, але у вільний час від зйомок Ламарр займалася винахідницькою діяльністю. Вона запропонувала Говарду Хьюзу, інженеру і авіаційному магнату, змінити квадратну форму крил аероплана на більш обтічну (streamlined shape). До цієї ідеї вона прийшла, переглянувши зображення найшвидших риб і птахів.

Hedy Lamarr

«Секретна система зв'язку» – ще один патент Ламарр і композитора Джорджа Антейла в 1942 році. Технологія «частот, що стрибають» дозволяла шифрувати передану інформацію (звістка про потоплений корабель із дітьми на борту спонукала до винаходу). Ідея полягала в тому, щоб передавати сигнал на різних, а не на одній відкритій, частотах. Також використовувати ключ для зміни каналів передачі. Однак, посилаючись на складність в реалізації, американський флот почав використовувати винахід тільки в 1962 році.

Сьогодні для мобільного зв'язку і Wi-Fi використовується зв'язок з розширеним спектром, заснований на винаході Ламарр. Її нагородили тільки в 1997 році, а в 2014 внесли до Національної зали слави винахідників США.

Читайте також:
Business
Англійська для маркетологів: основні терміни
Створити товар або послугу непросто, але продати – ще важче. Тому хороші маркетологи сьогодні дуже цінуються. До того ж постійно зростає кількість інструментів, за допомогою яких можна стимулювати потенційних клієнтів до покупки. Якщо раніше в арсеналі були тільки ТБ, друковані ЗМІ та зовнішня…
Business
Англійська для будівельників: базовий словник
З усіх видів ESP (English for Specific Purposes) англійська для будівельників є найменш затребуваною. Що дивно, адже професії в сфері архітектури, містобудування й інших галузей, пов'язаних зі спорудженням різних будівель і доріг, вважаються одними з найпопулярніших. У них задіяна велика кількість…
Business
Медична англійська: де вчити профільну лексику
Знання медичної англійської необхідне фахівцям сфери охорони здоров'я для таких цілей як стажування та робота за кордоном, відвідування міжнародних конференцій, спілкування з зарубіжними колегами, читання профільних новин, літератури тощо. Вивчення профільної іноземної мови включає в себе поповнення…
ВИВЧАЙТЕ АНГЛІЙСЬКУ ДЛЯ РОБОТИ
Стартує набір на новий дистанційний курс.