тел.:        +38 (063) 723-52-25

                +38 (097) 406-37-66

[email protected]


Київ

вул. Хрещатик 15, оф. 26.


Grammar. 25.11.2019

Let's eat grandma: пунктуація в англійській мові

Розділові знаки в англійській мові, в цілому, ставляться в тих же випадках, що і в українській або російській, але деякі відмінності все-таки є. Якщо ви про них забули, то саме час освіжити пам'ять і дізнатися щось новеньке. Ми зібрали основні правила пунктуації в цій статті.
 

Крапка

Крім очевидних випадків, таких як кінець речення, точка в англійській мові використовується після:

 • абревіатур і скорочень:
  a.m., B.C., Fri.;
   
 • ініціалів імені:
  J.K. Rowling, E.A. Poe;
   
 • цілих чисел у десяткових дробах:
  1.25, 3.50;
   
 • більших грошових одиниць перед меншими:
  $10.50, $2.75;
   
 • цифр, що позначають години, перед цифрами, що позначають хвилини:
  6.15, 10.35.

Крапка в англійській мові

Зверніть увагу на винятки. Ми не ставимо крапку:

 • якщо скорочення включає останню букву слова (цей виняток стосується лише британської англійської, а в американському варіанті крапка ставиться):
  Dr Brown, Beach Rd;
   
 • коли скорочуються фізичні величини (крім in. – inch):
  kg, cm;
   
 • в акронімах:
  NATO, FBI.
   

Кома

Часто необхідність коми можна з'ясувати логічно, адже вона призначається для того, щоб розділяти частини речення чи слова, а також щоб уникнути неоднозначності висловлювання.

Отже, в англійській мові кома ставиться в таких випадках:

 • між однорідними членами речення* і при послідовному перерахуванні дій:
  My favourite colours are yellow, orange, white;
  We bought a ticket, found our train and and took our places;

   
 • між двома частинами складного речення без сполучників або перед сполучниками and, or, nor, but, so, yet, for (робимо винятки і не ставимо кому, якщо речення дуже коротке):
  Mary came to the meeting, but there was nobody in the room;
   
 • в умовних реченнях, якщо частина з if/when стоїть перед головним реченням:
  When the swallows fly high, the weather will be dry;
   
 • між прямою мовою і словами автора. Кома або крапка ставиться перед лапками, а не після, як в українській мові:
  He said, “Come in, I want to talk to you.”
  “Come in,” he said, “I want to talk to you.”
  “Come in, I want to talk to you,” he said;

   
 • після вступних слів і словосполучень (yes, well, however, besides, by the way, for example), які стоять на початку або в середині речення:
  By the way, you owe me $10;

Let's eat grandma: пунктуація в англійській мові

 • в означальних складнопідрядних реченнях перед who, which, that, whom, where, якщо вони доповнюють головне речення (якщо ж підрядна частина необхідна для розуміння сенсу, то кому ми не ставимо):
  The smartphone, which I bought a month ago, is really cool;
  This is the smartphone which I a month ago;

   
 • у дієприслівникових зворотах:
  People, applauding loudly, met the director of the film;
   
 • у розділових питаннях:
  Your friend sings in that band, doesn't he?;
   
 • для виділення пояснень або додаткової інформації:
  Emma, our colleague from the USA, arrives tomorrow;
   
 • у разі звернення до когось і для виділення вигуків:
  Let’s eat, grandma;
   
 • у датах, виділяючи рік з обох боків, якщо вказується день, і після року, якщо число не вказано:
  August 24, 1991, is believed to be the birth date of Ukrainian liberty;
   
 • у назвах штатів або країн по обидва боки, якщо їм передують назви міст:
  I’ve lived in Kyiv, Ukraine, for 15 years;
   
 • після слова also, що стоїть на початку речення, і перед словами too, either:
  Also, we started a new project.


* Перед сполучником в однорідних членах речення кома ставиться, але це не обов'язково. Така кома називається оксфордською (серійною). Необхідний цей знак лише в тих випадках, коли він важливий для збереження сенсу речення. Так, у першому прикладі без коми можна обійтися, але в другому вона допомагає уникнути двозначності:

 1. I want to try avocado, mango, and coconut = I want to try avocado, mango and coconut.
   
 2. You will meet John, a teacher, and a barber there = You will meet three people there: John, a teacher, a barber.

Кома в англійській мові

Звичайно, запам'ятати всі правила важко, тому спробуємо максимально спростити й узагальнити все сказане вище. У більшості речень сміливо ставте кому, коли:

 • частину речення можна викреслити без втрати сенсу або головної ідеї;
 • слова або фрази використовуються для уточнення, доповнення речення;
 • речення можна було б розбити на два окремих;
 • необхідно уникнути плутанини;
 • у реченні є дати, штати або країни;
 • потрібно відокремити пряму мову від слів автора.


Усі інші розділові знаки використовуються за тими ж правилами, що і в нашій мові, без особливих нюансів.
 

Крапка з комою

Проставляємо в складних і довгих реченнях, коли вже є кілька ком:
You will go to Paris, Milan, Prague; but you can’t stop in Budapest. 
 

Двокрапка

Цей знак ставимо перед переліком, списком; поясненням раніше сказаного; цитатою:
You have to understand one thing: you won’t study at Hogwarts.
 

Тире

Відокремлюємо перелік, вставну конструкцію або додаткову інформацію:
Anna – my sister – is really good at programming.
 

Лапки

Додаємо в прямій мові та цитуванні, а також виділяючи слова в непрямому значенні:
That guy is an absolute “genius”.
 

Дужки

Використовуємо для виділення додаткової інформації:
Ross (David Schwimmer) and Rachel (Jennifer Aniston) were on a break.
 

Апостроф

Ставимо в разі скороченні слів, а також у присвійний формі іменників:
I know you didn’t like Dom’s report. 


Щоб переконатися, що ви засвоїли ці правила, виконайте просту вправу. Проставте розділові знаки в реченнях, де вони необхідні. Якщо що, ці речення взяті з прикладів у тексті, ви можете перевірити себе, але обіцяйте не підглядати!

 • August 24 1991 is believed to be the birth date of Ukrainian liberty
 • This is the smartphone which I a month ago
 • Your boyfriend sings in that band doesnt he
 • Come in he said I want to talk to you
 • Out train arrives at 3 am

Let's eat grandma: пунктуація в англійській мові - 2

Читайте також:
Grammar
Як запам'ятати неправильні дієслова в англійській
В англійській мові всі дієслова поділяються на правильні (regular verbs) та неправильні (irregular verbs). Загалом Оксфордський словник налічує 470 неправильних дієслів, але найчастіше люди вживають лише близько 190. Форми дієслів Як правильні, так і неправильні дієслова мають три форми: Infinitive…
Grammar
Much, many, a lot of, lots of: різниця та використання
Much, many, a lot of, lots of – чотири різні слова, кожне з яких перекладається як «багато». Напрошується цілком логічне питання, чому не обрати одне й не морочитися та використовувати тільки його в усіх реченнях? Звісно, ​​теоретично можна. Але на практиці звучати ти будеш щонайменше…
Grammar
Які бувають часи групи Simple: приклади
Вивчення часів в англійській мові зазвичай починається з блоку Simple. Популярність цієї сімейки перевершує навіть the Kardashians. У чому причина такого приголомшливого успіху? Добре розібравшись у часах Simple, студент вже може донести основну інформацію до англомовного співрозмовника. Хто б не хотів…
ВИВЧАЙТЕ АНГЛІЙСЬКУ ДЛЯ РОБОТИ
Стартує набір на новий дистанційний курс.