тел.:        +38 (063) 723-52-25

                +38 (097) 406-37-66

                +38 (050) 688-99-82

[email protected]


Київ

вул. Хрещатик 15, оф. 26.


Grammar. 25.11.2019

Let's eat grandma: пунктуація в англійській мові

Розділові знаки в англійській мові, в цілому, ставляться в тих же випадках, що і в українській або російській, але деякі відмінності все-таки є. Якщо ви про них забули, то саме час освіжити пам'ять і дізнатися щось новеньке. Ми зібрали основні правила пунктуації в цій статті.
 

Крапка

Крім очевидних випадків, таких як кінець речення, точка в англійській мові використовується після:

 • абревіатур і скорочень:
  a.m., B.C., Fri.;
   
 • ініціалів імені:
  J.K. Rowling, E.A. Poe;
   
 • цілих чисел у десяткових дробах:
  1.25, 3.50;
   
 • більших грошових одиниць перед меншими:
  $10.50, $2.75;
   
 • цифр, що позначають години, перед цифрами, що позначають хвилини:
  6.15, 10.35.

Крапка в англійській мові

Зверніть увагу на винятки. Ми не ставимо крапку:

 • якщо скорочення включає останню букву слова (цей виняток стосується лише британської англійської, а в американському варіанті крапка ставиться):
  Dr Brown, Beach Rd;
   
 • коли скорочуються фізичні величини (крім in. – inch):
  kg, cm;
   
 • в акронімах:
  NATO, FBI.
   

Кома

Часто необхідність коми можна з'ясувати логічно, адже вона призначається для того, щоб розділяти частини речення чи слова, а також щоб уникнути неоднозначності висловлювання.

Отже, в англійській мові кома ставиться в таких випадках:

 • між однорідними членами речення* і при послідовному перерахуванні дій:
  My favourite colours are yellow, orange, white;
  We bought a ticket, found our train and and took our places;

   
 • між двома частинами складного речення без сполучників або перед сполучниками and, or, nor, but, so, yet, for (робимо винятки і не ставимо кому, якщо речення дуже коротке):
  Mary came to the meeting, but there was nobody in the room;
   
 • в умовних реченнях, якщо частина з if/when стоїть перед головним реченням:
  When the swallows fly high, the weather will be dry;
   
 • між прямою мовою і словами автора. Кома або крапка ставиться перед лапками, а не після, як в українській мові:
  He said, “Come in, I want to talk to you.”
  “Come in,” he said, “I want to talk to you.”
  “Come in, I want to talk to you,” he said;

   
 • після вступних слів і словосполучень (yes, well, however, besides, by the way, for example), які стоять на початку або в середині речення:
  By the way, you owe me $10;

Let's eat grandma: пунктуація в англійській мові

 • в означальних складнопідрядних реченнях перед who, which, that, whom, where, якщо вони доповнюють головне речення (якщо ж підрядна частина необхідна для розуміння сенсу, то кому ми не ставимо):
  The smartphone, which I bought a month ago, is really cool;
  This is the smartphone which I a month ago;

   
 • у дієприслівникових зворотах:
  People, applauding loudly, met the director of the film;
   
 • у розділових питаннях:
  Your friend sings in that band, doesn't he?;
   
 • для виділення пояснень або додаткової інформації:
  Emma, our colleague from the USA, arrives tomorrow;
   
 • у разі звернення до когось і для виділення вигуків:
  Let’s eat, grandma;
   
 • у датах, виділяючи рік з обох боків, якщо вказується день, і після року, якщо число не вказано:
  August 24, 1991, is believed to be the birth date of Ukrainian liberty;
   
 • у назвах штатів або країн по обидва боки, якщо їм передують назви міст:
  I’ve lived in Kyiv, Ukraine, for 15 years;
   
 • після слова also, що стоїть на початку речення, і перед словами too, either:
  Also, we started a new project.


* Перед сполучником в однорідних членах речення кома ставиться, але це не обов'язково. Така кома називається оксфордською (серійною). Необхідний цей знак лише в тих випадках, коли він важливий для збереження сенсу речення. Так, у першому прикладі без коми можна обійтися, але в другому вона допомагає уникнути двозначності:

 1. I want to try avocado, mango, and coconut = I want to try avocado, mango and coconut.
   
 2. You will meet John, a teacher, and a barber there = You will meet three people there: John, a teacher, a barber.

Кома в англійській мові

Звичайно, запам'ятати всі правила важко, тому спробуємо максимально спростити й узагальнити все сказане вище. У більшості речень сміливо ставте кому, коли:

 • частину речення можна викреслити без втрати сенсу або головної ідеї;
 • слова або фрази використовуються для уточнення, доповнення речення;
 • речення можна було б розбити на два окремих;
 • необхідно уникнути плутанини;
 • у реченні є дати, штати або країни;
 • потрібно відокремити пряму мову від слів автора.


Усі інші розділові знаки використовуються за тими ж правилами, що і в нашій мові, без особливих нюансів.
 

Крапка з комою

Проставляємо в складних і довгих реченнях, коли вже є кілька ком:
You will go to Paris, Milan, Prague; but you can’t stop in Budapest. 
 

Двокрапка

Цей знак ставимо перед переліком, списком; поясненням раніше сказаного; цитатою:
You have to understand one thing: you won’t study at Hogwarts.
 

Тире

Відокремлюємо перелік, вставну конструкцію або додаткову інформацію:
Anna – my sister – is really good at programming.
 

Лапки

Додаємо в прямій мові та цитуванні, а також виділяючи слова в непрямому значенні:
That guy is an absolute “genius”.
 

Дужки

Використовуємо для виділення додаткової інформації:
Ross (David Schwimmer) and Rachel (Jennifer Aniston) were on a break.
 

Апостроф

Ставимо в разі скороченні слів, а також у присвійний формі іменників:
I know you didn’t like Dom’s report. 


Щоб переконатися, що ви засвоїли ці правила, виконайте просту вправу. Проставте розділові знаки в реченнях, де вони необхідні. Якщо що, ці речення взяті з прикладів у тексті, ви можете перевірити себе, але обіцяйте не підглядати!

 • August 24 1991 is believed to be the birth date of Ukrainian liberty
 • This is the smartphone which I a month ago
 • Your boyfriend sings in that band doesnt he
 • Come in he said I want to talk to you
 • Out train arrives at 3 am

Let's eat grandma: пунктуація в англійській мові - 2

Читайте також:
Grammar
Active Voice & Passive Voice в англійській мові
Напевно, хоча б раз усі чули пісню Sweet Dreams (Are Made Of This). Слова в ній дуже прості й показують дві сторони людських взаємин: деякі люди хочуть вас використовувати, а інші хочуть бути використаними, деякі хочуть принижувати, а інші – бути приниженими: Some of them want to use you Some…
Vocabulary
Англійська для IT: навчальні ресурси для програмістів
Англійська для програмістів включає в себе вивчення профільної термінології, професійного сленгу, розмовних фраз, правил листування та ділового спілкування. Добре володіння англійською для IT необхідно, щоб розуміти й працювати з технічною документацією та інструкціями, бути в курсі останніх профільних…
Business
Заочне навчання англійської мови: тренуємо письмо
Головна причина, чому фахівці в певній галузі шукають варіанти заочного навчання англійської мови – це не просто бажання розвиватися, а необхідність. Тому курси ділової англійської розробляються з ухилом на прикладну користь кожного навчального матеріалу. Вихід на нові ринки для власника бізнесу…
ВИВЧАЙТЕ АНГЛІЙСЬКУ ДЛЯ РОБОТИ
Стартує набір на новий дистанційний курс.