тел.:        +38 (063) 723-52-25

                +38 (097) 406-37-66

[email protected]


Київ

вул. Хрещатик 15, оф. 26.


Vocabulary, Grammar. 05.08.2019

Medical English: слова, вислови, а також граматика

Автор: Ерміна Борисюк

 Тему «Medical English» цього разу ми почнемо не з медичної англійської лексики як такої, а з Importance of Seeing Your Primary Care Doctor. У цьому відео на своєму каналі Dr. Mike розповідає про причини і наслідки небажання мілленіалів відвідувати свого primary care doctor для стандартного check up (огляд). Про один з таких наслідків, а саме misuse of antibiotics, ми поговоримо більш детально в розділі Medical English from «Adam Ruins Everything».

Розібравшись, як може допомогти своєчасний похід до лікаря, поговоримо про допомогу самому лікарю. Думаємо, в англійській мові у студентів медичних вузів і практикуючих лікарів больові точки однакові – це вимова складних medical English terms і правильна побудова речень із modal verbs for advice. Ще ми простежимо розвиток англійської в медичній темі та сформулюємо кілька необхідних фраз для спілкування з пацієнтами, знайдемо корисні відео та канали для практики медичної англійської онлайн.

Якщо ж ви віддаєте перевагу практичному навчанню, то на спеціалізованих корпоративних курсах англійської мови для медиків ми зможемо розібрати особливості англійської для стоматологів і фармацевтів. Корпоративні заняття допоможуть вам підготуватися до IELTS, work with healthcare recruitment companies, international medical English conferences, or online courses for Continuing Professional Development. Також можемо запропонувати курс англійської для психологів.

А тепер переходимо безпосередньо до медичної англійської.

Medical English, where are you from?

Ми задалися питанням, чому медичні англійські терміни звучать настільки не в англійському стилі, хто і коли їх приніс, а головне, як нам це все читати. Бажано правильно і не по складах. За відповідями пірнаємо в латинь!

Походять medical English terms, природно, з Greek, де розвитку медицини сприяли Hippocrates (anthrax, asthma, bronchus) и Aristotle (aorta [eɪˈɔːtə ], pancreas, alopecia). The Romans, що завоювали греків, для своїх відкриттів у медицині продовжили використовувати Greek terms: asphyxia [əsˈfɪksɪə ], diabetes, eczema, coccyx [ˈkɒksɪks] куприк – comes from cuckoo (зозуля).

Що стосується самої Британії, з вторгненням Germanic tribes, в англійській з'явилися прості назви частин тіла: back, breast, hand, head, neck. Потім Vikings brought Scandinavian-sounding words: scalp, skin, skull. Після них Нормани (from the North of France) принесли французьку. При їхньому правлінні замість англійської мови в медицині використовувалась французька – мова знаті, ділових відносин і юриспруденції. Про вплив французької на Legal English ми вже говорили в одній з попередніх статей. До того ж medical English піддавалася впливу Arab medicine: alcohol, alchemy, nitrate. In the Middle Ages, Latin terms все ще були у використанні: virus, cadaver [kəˈdævər ], cornea [ˈkɔːnɪə] − рогівка, vertigo, appendix, pus, abdomen, ligament − зв'язка, saliva.

Сучасні медичні англійські терміни отримують назви на честь людей, місць і міфологічних героїв (Parkinson’s disease, Lyme disease – after a town in Connecticut, Morphine – Morpheus is the god of sleep and atrophy). Also, they are borrowed into medical English from other languages: French (Grand mal – напад епілепсії, glucose), German (Gestalt, antibody), African languages (tsetse), Italian (Pellagra, malaria (bad air). Brand names: aspirin, lanolin, vaseline, adrenalin.

Медична англійська: departments, clinical jobs, doctors

Англійську для медиків ми розділимо на три групи: назви відділень у госпіталі, персоналу, який там працює, і лікарів. Також зупинимося на спеціалізації і відмінностях деяких із них.

Медична англійська мова: departments

 • radiology/imaging [reɪdɪˈɒlədʒi] – рентгенологічне відділення
 • surgery [ˈsəːdʒ(ə)ri]
 • intensive care unit (ICU) – відділення інтенсивної терапії
 • emergency room (ER) – відділення екстреної медичної допомоги
 • labor & delivery – родове відділення
 • cardiac care
 • lab – лабораторія
 • pharmacy [ˈfɑːməsi] – аптека
 • neonatal intensive care unit (NICU) – відділення інтенсивної терапії для новонароджених
 • morgue [mɔːɡ]
 • pediatrics ward [wɔːd] – відділення педіатрії

Медична англійська: clinical jobs

Далі ми розглянемо англійські назви лікарів and other clinical workers:

 • dietitian [ˌdaɪəˈtɪʃn]
 • nurse [nəːs] − медсестра
 • district nurse – патронажна / дільнична медсестра
 • physician [fɪˈzɪʃ(ə)n] or therapist [ˈθɛrəpɪst] − терапевт  
 • medical assistant
 • pharmacist [ˈfɑːməsɪst] − фармацевт
 • medical technologist − технік-медик
 • midwife − акушерка

Medical English: слова, вислови, а також граматика

Медична англійська: doctors

 • allergist/immunologist
 • anesthesiologist [ˌænəsˌθiːziˈɒlədʒɪst]
 • cardiologist
 • colon and rectal surgeon
 • critical care medicine specialist
 • dentist
 • dermatologist
 • endocrinologist
 • emergency medicine specialist
 • family physician − сімейний лікар-терапевт
 • gastroenterologist
 • geriatric medicine specialists [ˌdʒɛrɪˈatrɪk] − медицина для літніх людей
 • hematologist
 • hospice and palliative medicine specialists − паліативна медична допомога і соціальна опіка пацієнтам з важкими невиліковними діагнозами в активній фазі
 • infectious disease specialist [ɪnˈfɛkʃəs]
 • (general) internist [ɪnˈtəːnɪst] − терапевт
 • intensivist − реаніматолог
 • medical geneticist [dʒɪˈnɛtɪsɪst] deals with hereditary [həˈredɪteri] (спадковий) disorders
 • microbiologist [mʌɪkrəʊbʌɪˈɒlədʒɪst]      
 • nephrologist treats kidney [ˈkɪdni] diseases (хвороби нирок)
 • neonatologist [niːɒnəˈtɒləʤɪ]
 • neurologist [njʊˈrɒlədʒɪst]
 • obstetrician [ˌɒbstəˈtrɪʃ(ə)n]-gynecologist [ˌɡʌɪnəˈkɒlədʒɪst] − акушер-гінеколог
 • oncologist
 • ophthalmologist [ɒfθalˈmɒlədʒɪst]
 • osteopath [ˈɒstiəpæθ]

Medical English Note! Check out the video «MD vs DO: What’s the difference & which is better?» and find out the difference between Medical doctor and Doctor of Osteopathic Medicine.

 • otolaryngologist
 • pathologist [pəˈθɒlədʒɪst] / forensic pathologist − судово-медичний експерт
 • parasitologist
 • pediatrician [ˌpiːdɪəˈtrɪʃən]
 • physiatrist
 • plastic surgeon [ˈsəːdʒ(ə)n]
 • podiatrist [pəˈdaɪətrɪst] cares for problems in ankles [ˈaŋk(ə)l] (кісточка) and feet
 • preventive medicine specialist
 • psychiatrist [sʌɪˈkʌɪətrɪst] − психіатр
 • pulmonologist
 • radiologist uses ultrasound to diagnose diseases
 • rheumatologist [ˌruːməˈtɒlədʒi]
 • sleep medicine specialist
 • sports medicine specialist
 • general surgeon
 • urologist

Medical English Vocabulary: traumas and treatment

У цьому відео ви почуєте медичні англійські назви of illnesses, diseases, and injuries.

Medical English: traumas

 • ache [eɪk] − відчувати біль   
 • acute [əˈkjuːt] − гострий (біль)
 • fever – лихоманка, жар
 • flu (influenza) – грип
 • fractured/broken/cracked bone – зламана кістка, e.g. a fractured wrist needs a cast [kæst] – на зламане зап'ястя потрібно накласти гіпс
 • to put in a cast – накласти гіпс
 • germ [dʒɜːm] – мікроб, бактерія that causes disease
 • heart attack – серцевий напад can be mild (легкий) or, fatal (смертельний)
 • HIV – ВІЛ – the virus that leads to AIDS – СНІД     
 • hives [hʌɪvz] – кропив'янка
 • illness – хвороба
 • injury [ˈɪndʒəri] – каліцтво, травма
 • cut – поріз
 • bruise – синяк
 • numb [ˈnʌm] – німий
 • heart seizure [ˈsiːʒə] – серцевий напад
 • apoplectic seizure – апоплексичний удар
 • side effect – побічний ефект
 • sore throat [θrəʊt] – біль у горлі
 • spasm
 • sprained tendon [ˈtɛndən] – розтягнуте сухожилля
 • Achilles tendon – ахіллове сухожилля
 • swelling – припухлість
 • wound – рана

Medical English: treatment

 • anti-depressant [ˌæntidɪˈpresnt]  
 • appointment – прийом у лікаря
 • family history − сімейний анамнез
 • therapy [ˈθɛrəpi]
 • visiting hours − години відвідування (хворих)
 • wheelchair − інвалідний візок, крісло для перевезення хворих, каталка

Medical English from «Adam Ruins Everything»

Let’s have a glance at the medical English lexicon from the episode «Чому наше зловживання антибіотиками може означати кінець сучасної медицини» («Why Our Misuse of Antibiotics Could Mean the End of Modern Medicine»).

 1. antibiotics [ˌæntibaɪˈɒtɪks]
 2. а cold – застуда, нежить
 3. cure – лікувати
 4. a virus [ˈvʌɪrəs]
 5. minor surgery – мале хірургічне втручання
 6. petri dish – чашка Петрі
 7. penicillin [pɛnɪˈsɪlɪn]
 8. countless – незліченний
 9. What’s the issue? – У чому справа?
 10. resistant bacteria [bækˈtɪəriə] – стійкі бактерії
 11. pathogen [ˈpaθədʒ(ə)n]
 12. spread – поширюватися
 13. propagate [ˈprɒpəɡeɪt] – поширитися
 14. useless – даремний

Реакцію на цей випуск записав Dr. Mike: «Real Doctor Reacts to Adam Ruins the Hospital»

Медична англійська мова: organ systems

Now, we are going to look at а body's vital internal organs and systems. A complete anatomy lesson as well as a vocabulary lesson you can find in «Learn English Vocabulary: Your Body & Organs» на каналі English Lessons with Adam – Learn English [engVid], що буде корисний студентам-медикам для вивчення англійської мови.

Медична англійська: regional groups

 • abdomen [ˈabdəmən] – черевна порожнина
 • back – spine (хребет) and its components: vertebrae [ˈvɜːtɪbriː] – хребець, sacrum [ˈseɪkrəm] – крижі, coccyx [ˈkɒksɪks] – куприк and intervertebral disks – міжхребцеві диски
 • head and neck – above the thoracic inlet – верхній отвір грудної клітки
 • lower limb [lɪm] – кінцівка, thigh – стегно, knee [niː], leg, ankle, foot
 • upper limb – hand, wrist, forearm, elbow, arm, and shoulder
 • pelvis and perineum – the pelvis – таз, consists of everything from the pelvic inlet to the pelvic diaphragm. The perineum is the region between the sex organs and the anus
 • thorax [ˈθɔːraks] – грудна клітка

Medical English: слова, вислови, а також граматика - 2

Медична англійська: major organ systems

- circulatory [ˈsəːkjʊlət(ə)ri] system pumps − качає and channeling blood through heart, patent foramen ovale, arteries, veins, capillaries [kəˈpɪlərɪz]

- digestive [dʌɪˈdʒɛstɪv] system − система органів травлення, processes food with salivary glands − слинні залози, pharynx – зів, глотка, small and large intestines – тонка і товста кишка, duodenum [ˌdjuːəˈdiːnəm] − дванадцятипала кишка, stomach receives food from the esophagus [iːˈsɒfəɡəs] – стравохід and sends it into the small intestine, liver − produces bile|baɪl] – жовч and sends it to the stomach [ˈstʌmək] – шлунок for digestion – травлення, засвоєння. It also filters out toxins and regulates blood sugar that is converted into stones, gallbladder − жовчний міхур, mesentery − брижа, pancreas [ˈpaŋkrɪəs] − підшлункова залоза, creates insulin for blood sugar regulation, intestines, rectum, and anus [ˈeɪnəs]

- endocannabinoid system is involved in appetite, pain-sensation − больова чутливість, mood, motor learning, synaptic plasticity, memory

- endocrine system is made up of glands that produce hormones that regulate the body's growth, metabolism, and sexual function

 • pituitary gland [pɪˈtjuːɪt(ə)ri] − гіпофіз
 • pineal gland [ˈpɪnɪəl] − шишковидна залоза
 • thyroid gland [ˈθʌɪrɔɪd] − щитовидна залоза
 • parathyroid glands − паращитоподібні залози
 • adrenal glands [əˈdriːn(ə)l] − надниркові залози
 • pancreas [ˈpaŋkrɪəs] − підшлункова залоза

- integumentary [ɪnˌteɡjʊˈmentərɪ] покривна system − subcutaneous tissue [ˌsʌbkjuːˈteɪnɪəs] − підшкірна основа, skin, hair, and nails

- immune system includes leukocytes, tonsils, adenoids, thymus, and spleen − fights off disease

- lymphatic [lɪmˈfatɪk] system transfers lymph between tissues and the blood stream

 • lymphatic vessel
 • lymph node
 • bone marrow
 • thymus
 • spleen − селезінка
 • gut-associated lymphoid tissue
 • tonsils

- musculoskeletal system − опорно-руховий апарат − provides protection with bones, joints, cartilage, ligaments, tendons

- nervous [ˈnəːvəs] system processes signals with brain, spinal cord, peripheral nerves – nerves: cranial nerves, spinal nerves, ganglia, enteric nervous system

- reproductive system − sex organs

- respiratory [rɪˈspɪrət(ə)ri] system – дихальна система – is responsible for breathing, the pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs that are protected by a rib cage (грудна клітка), diaphragm

- urinary [ˈjʊərɪn(ə)ri] system – kidneys, ureters, bladder and urethra

- vestibular system – controls balance and our sense of spatial orientation

Почути вимову перерахованих вище органів і систем ви можете у відео «Human Body Systems Functions Overview» на каналі Amoeba Sisters.

major organ systems

Медичні англійські фрази

Ми розглянули medical English terms і їх походження, тому зараз поговоримо про фрази і запитання, які можна використовувати в спілкуванні з пацієнтами під час огляду. Більш детально на розборі граматики зупинимося в пункті «Medical English Grammar»:

 • The patient has fully recovered – Пацієнт повністю видужав
 • I will prescribe you painkillers – Я випишу вам знеболювальні
 • You should take this medicine once a day – Вам потрібно приймайте ці ліки один раз на день
 • What brings you in? – Що вас привело сюди?
 • How long has this been going on? – Як довго це триває?
 • Do you have a family history of this? – У вас в роду хтось хворів на це?
 • I need to take your blood sample – Мені потрібно взяти ваш аналіз крові
 • What hurts? – Що болить?
 • Where does it hurt? − Де у вас болить?
 • Has this pain been getting better or worse? – Біль зменшився чи посилився?
 • Describe your pain, please – Опишіть, будь ласка, біль
 • Have you recently had any infectious diseases? – Ви нещодавно хворіли якимись інфекційними захворюваннями?
 • You need several stitches – Вам потрібно накласти кілька швів
 • I will check your blood pressure – Я виміряю вам тиск
 • Has it happened for the first time? – З вами таке вперше?
 • I am going to give you the shot / injection – Я зроблю вам укол
 • How long have you had spasms? – Як давно у вас спазми?
 • Do you take any medicines or supplements? – Ви приймаєте якісь медикаменти або добавки?
 • I have to take your temperature – Я маю виміряти вам температуру
 • Have you had any previous surgeries?– У вас були операції?
 • Do you have any questions?           – У вас є питання?

Medical English Grammar: modal verbs for advice

Розбираючи тему медичної англійської, від термінів, що сягають корінням у латинь і французьку, переходимо до сучасних правил граматики. Звернемо увагу на необхідні для відповідей і порад пацієнтам конструкції і модальні дієслова.

Medical English Grammar Note!  

Should = ought to do something – вам слід – advice (порада)

Could – ви б могли – suggestion (пропозиція)               

Must – ви повинні – no options (настійна вимога)

 • You should drink lots of warm fluids and rest – Вам слід пити багато теплої рідини і відпочивати
 • You shouldn’t smoke. It leads to lung cancer – Вам не слід палити. Це призводить до раку легенів
 • You must stop smoking immediately. You are prone to a massive stroke or heart attack – Ви негайно повинні кинути палити. У вас є схильність до інсульту або серцевого нападу
 • I will tell you tomorrow if you ought to get further treatments – Я скажу вам завтра, чи слід вам продовжувати лікування
 • You could ask a dermatologist about this rash – Ви можете запитати дерматолога про цей висип
 • Could you tell me why you don’t want to take the medicine the doctor prescribed? – Ви можете сказати, чому ви не хочете приймати ліки, що вам прописав лікар?
 • You must not stop taking this medication. If the side effects are bothering you, call us right away so we can arrange something else – Ви не повинні припиняти приймати ці ліки. Якщо вас будуть турбувати побічні ефекти, одразу ж зателефонуйте, щоб ми могли підшукати щось ще.

Якщо потрібна допомога з граматики, можемо розібрати правила і їх вживання разом на курсі медичної англійської в Києві.

Отже, ми розібрали найнеобхідніші терміни і їх походження, сформулювали поради і запитання до пацієнтів. Закріпити пройдену англійську лексику для лікарів онлайн допоможе the playlist «English for medicine» with medical English videos about terminology, first aid, and Medical School.

Також буде корисним канал Virginia Allum, a Registered Nurse and medical English author of books, який присвячений англійській для медиків. Тут ви знайдете медичні англійські теми для початківців медиків, nurses and carers.

Щоб дізнатися більше маловідомих фактів про human body, подивіться відео «30 Facts You Never Knew about the Human Body» і «99 Quick and Fascinating Facts about the Human Body».

Medical English: слова, вислови, а також граматика - 3 

Читайте також:
Business
Англійська для бухгалтерів: як вивчати мову
Знання профільної англійської відкриває перед фахівцями з різних галузей більше кар'єрних можливостей. Деяким професіоналам навіть дозволяє реалізувати свій потенціал на міжнародному ринку, наприклад, бухгалтерам. Тому багато фахівців і студентів, які тільки здобувають освіту, замислюються над вивченням…
Vocabulary
Три ресурси, де краще вчити англійську онлайн
Якщо ви ставите собі за мету максимально швидко вивчити англійську мову, на додаток до курсів краще використовувати помічників. Ми маємо на увазі онлайн-ресурси для вивчення нових слів і граматики, практики розмовної мови. Оскільки в інтернеті дуже багато подібних джерел знань, ми вирішили сконцентрувати…
Vocabulary
Курси бізнес - англійської в Києві: корисні ідіоми
Навіть ті, хто може похвалитися величезним запасом слів, іноді потрапляють у незручні ситуації під час розмов із носіями мови через такі підступні мовні звороти як ідіоми. Подібні фрази важко зрозуміти, якщо просто дослівно перекладати кожне слово. Особливо небезпечні ідіоми в діловому середовищі, коли…
ВИВЧАЙТЕ АНГЛІЙСЬКУ ДЛЯ РОБОТИ
Стартує набір на новий дистанційний курс.