тел.:        +38 (063) 723-52-25

                +38 (097) 406-37-66

[email protected]


Київ

вул. Хрещатик 15, оф. 26.


Vocabulary. 22.07.2019

Legal English: учасники процесу, види права, історія

Автор: Ерміна Борисюк

Сьогодні розбираємося з основними словами і термінами в юридичній англійській, шукаємо ресурси, що допоможуть прокачати англійську для юристів онлайн, розглядаємо приклади Legal English vocabulary в контексті відомих судових процесів. А також копаємо в корінь історії англійської юридичної лексики, щоб дізнатися, чому все називається як називається. Справ багато, тому don't linger.

Англійська для юристів: до чого тут французи?

Щоразу, коли ви дивитесь на красиве, але важке для вимови слово в англійській, наприклад – chamois [ˈʃamwɑː] (замша або сарна, з якої вона виготовляється), починаєте читати за правилами, а звучить кострубато, десь гикає Вільгельм I Завойовник. 

Починаючи з його завоювання (все логічно) Англії в 1066 році, сталася перша хвиля запозичень з французької – приблизно 10 000 слів (75% з яких використовується сьогодні – це 30% з усіх запозичених слів в англійській лексиці). Ми тут філологи, тому все приблизно. Спотикаючись об «жорстокі» sociable, nephew і conquer, ви відчуєте, що це дійсно багато. 

Англійська і далі піддавалася французькому впливу. В епоху реставрації Стюартів до неї перейшли restaurant, ballet, banquet. У норманів з ресторанами і балетом, мабуть, ще не ладилося.

Французькою в XXIII столітті говорили аристократи, писалися закони, велося державне управління. Замість англійської, юристи використовували «Law French», лексика з якої залишилася в сучасній юридичній англійській:

 • accuse − обвинувачувати
 • acquit [əˈkwɪt] − виправдовувати
 • attorney – адвокат 
 • crime − злочин
 • court [kɔ:t] – суд; Королівський двір; корт – майданчик для ігор 
 • defendant – відповідач 
 • felony − злочин
 • government − уряд
 • judge − суддя
 • jury [ˈdʒʊri] (Singular juror/jury member) – присяжні − a group of chosen people who must decide whether a person is guilty or not (from the Cambridge Dictionary)
 • a trial by jury/a jury trial – суд присяжних
 • justice – правосуддя 
 • prosecution – судове переслідування / prosecutor – прокурор
 • plaintiff – позивач
 • sentence − засуджувати

У Legal English також зберігся тодішній порядок слів, наприклад, підмет + прикметник: attorney general.

Юридична англійська в контексті відео про jury trial

Щоб послухати англійську лексику для юристів онлайн, сheck out the video where Kelly and Mark Consuelos (the actor and TV host) are discussing his recent experience as a jury member in a criminal case.

Юридичні англійські вирази з відео:

 • a person standing trial – підсудний
 • get called into a judge’s room – викликаний до кімнати судді 
 • get out of – уникнути, вийти з (ситуації)
 • a courtroom – зала суду 
 • a criminal case – кримінальна справа
 • get selected – бути обраним 
 • to deliberate – радитися 
 • to set aside – знехтувати, не брати до уваги
 • impartial – неупереджений 
 • Law & Order − «Закон і порядок», американський юридичний телесеріал
 • a felon – злочинець
 • Your Honor – Ваша честь (звернення до судді)
 • a call sheet – список 
 • civic responsibility – громадянська відповідальність 

Legal English Note! Більше англійської лексики для юристів ви почуєте в кращій courtroom drama on Rotten Tomatoes' Top 100 Movies of All Time, «12 Angry Men», що детально показує процес розгляду справи судом присяжних on the basis of reasonable doubt (на основі стандарту «поза розумним сумнівом»; reasonable doubt – термін у юридичній англійській, що використовується в jurisdiction of common law countries. A prosecutor повинен представити the case так, щоб у «reasonable person» не залишилося «reasonable doubt» з приводу провини of the defendant). The action takes place in the jury room, where the jurors (присяжні) должны question their own morals протягом довгого процесу прийняття рішення, тому що in the US, a verdict in criminal trials by jury must be unanimous (одноголосний, одностайний). 

Legal English: учасники судового процесу

 1. lawyer – це загальний термін в англійській для юристів/адвокатів

Америка

 • Attorney General − міністр юстиції в США
 • Public defender − державний захисник, якого отримує defendant, якщо не може найняти приватного attorney
 • attorney – US адвокат
 • attorney [əˈtəːni] for defence − адвокат із захисту
 • attorney for the plaintiff − адвокат позивача
 • paralegal [ˌpærəˈliːɡ(ə)l] − US помічник attorney

Legal English Note! Говорячи про Legal English и the U.S. Supreme Court (Верховний суд), не можна обділити увагою Рут Бейдер Гінзбург, the lawyer and the second female Associate Justice. Більшу частину своєї legal career Гінзбург присвятила захисту gender equality and women's rights (гендерної рівності та прав жінок), вигравши безліч справ у the Supreme Court. Про значиму справу в її кар'єрі недавно був знятий фільм «On the basis of sex» («За статевою ознакою»). 

Британія

Lawyers працюють не в офісах, а в Палаті громад та Палаті лордів.

 • solicitor − UK lawyer advising clients, може представляти їх у судах нижчої інстанції, briefing barristers; US law officer for a city
 • barrister – UK a lawyer who pleads before a superior court; в суді його можуть називати counsel. Тільки в Ірландії можна почути counselor-at-law. У Шотландії юрист, який представляє клієнта в суді, називається advocate. Генерального прокурора, який займається призначенням суддів та внесенням законів, називають Lord Advocate.
 1. bailiff [ˈbeɪlɪf]− судовий пристав
 2. the Bar − адвокатура
 3. criminal − злочинець
 4. claimant/plaintiff [ˈpleɪntɪf] − позивач 
 5. defendant − відповідач 
 6. delinquent − правопорушник
 7. investigator − слідчий
 8. judge − суддя
 9. juvenile ['ʤuːv(ə)naɪl] − неповнолітній
 10. officer − інспектор, який спостерігає за умовно засудженим
 11. prosecutor – прокурор
 12. material witness − важливий свідок
 13. notary – нотаріус
 14. suspect ['sʌspekt] − підозрюваний
 15. victim – жертва

Судова замальовка

Для позначення юристів в англійській використовуються різні терміни, але є те, що об'єднує судовий процес США і Британії – це courtroom sketch (судова замальовка), тому що не у всіх залах суду дозволена професійна відеозйомка. Це зроблено, щоб preserve privacy (зберегти приватність) і знімки учасників передчасно не потрапили в пресу. 

Courtroom sketch

Courtroom sketch artist – незвичайна професія в юридичній англійській традиції

Legal English: види права й англійські юридичні терміни

Базовий курс англійської для юристів ви в будь-якому випадку будете починати з розбору видів права і відповідної англійської юридичної лексики. Тому зараз ми розберемося не тільки з термінами, але і з їх правильною вимовою.

Почнемо з Law [lɔː] − an official rule OR the job of dealing with the official laws of a country:

 • to break the law – порушити закон
 • against the law = illegal
 • by law – відповідно до закону 
 • to practise law – займатися юридичною практикою
 • a specialist in civil law

Legal English Note! Pro bono «заради суспільного блага» – поняття в англійській для юристів, що означає their service for the benefit of the community or non-governmental organizations. 

 • Administrative Law – адміністративне право
 • Bankruptcy law – закон про банкрутство
 • Business (Corporate) Law − корпоративне право 
 • Civil Law – цивільне право
 • Constitutional Law – конституційне право
 • Contract Law – договірне право 
 • contractual obligation [kən'trækʧuəl] − договірне зобов'язання
 • legally bound [baund] − юридично зобов'язаний
 • mutual assent − взаємна згода
 • offer − оферта
 • offeree − адресат оферти
 • offeror − оферент
 • valid contract ['vælɪd] − дійсний договір
 • Competition law – антимонопольне право
 • Criminal Law – кримінальне право 
 • endeavour [ɪn'devə] − замах
 • law−abiding ['lɔːəˌbaɪdɪŋ] − законослухняний
 • misdeed − злочин
 • prohibited − заборонений
 • Environmental law – правові норми з охорони навколишнього середовища
 • Family Law – сімейне право
 • Health law – медичне право
 • Immigration law – імміграційне право
 • International Law – міжнародне право
 • Intellectual Property Law – норми права про інтелектуальну власність
 • copyright offence − порушення авторського права
 • patent holder − власник патенту
 • patent in force − діючий патент
 • patent infringement [ɪn'frɪnʤmənt] − порушення патентного права
 • patent term − термін дії патенту
 • trademark − товарний знак
 • void patent −  патент, що втратив силу
 • under licence  − за ліцензією
 • Law of succession − спадкове право
 • Military law – військове право
 • Private law – приватне право
 • Procedural law – процесуальне право
 • Public law − публічне (громадське) право
 • Property Law – майнове право
 • Real Estate Law − норми права про нерухомість
 • exclusive possession [pə'zeʃ(ə)n] − виняткове володіння
 • lease [liːs] − договір про оренду
 • licence ['laɪs(ə)n(t)s] − ліцензія
 • owner ['əunə] − власник
 • rent − орендна плата
 • tenant ['tenənt] − орендар
 • Tax Law – податкове право

Від юридичних англійських слів для початківців переходимо до англійських виразів для юристів.

Юридичні англійські фрази

 • to file a complaint − подавати скаргу
 • acquittal [əˈkwɪt(ə)l] of crime / to discharge − виправдання у кримінальній справі
 • blanket pardon − повна амністія
 • to interrogate [ɪnˈtɛrəɡeɪt] − допитувати, допитати
 • to indict smb [ɪn'daɪt] − оголосити офіційне обвинувачення
 • to plead guilty − визнати себе винним
 • to put in prison/imprison − ув'язнювати
 • а charge against − звинувачення проти когось
 • а heavy fine − великий штраф
 • to accuse smb of smth − звинувачувати 
 • to assert the rights − відстоювати права
 • to be charged with a crime − бути звинуваченим у скоєнні злочину
 • to be guilty of − бути винним у
 • to come to trial − дійти до суду (за справою)
 • to file a lawsuit − подати позов, порушити справу
 • to make allegations against / about smb − зробити заяву проти когось 
 • to stand trial − постати перед судом

Legal English: учасники процесу, види права, історія - 2

Crime and Punishment юридичною англійською

Legal English Note! Культовою книгою про адвокатську практику стала «To Kill a Mockingbird» − a novel by Harper Lee about the serious issues of rape and racial inequality (згвалтування і расову нерівність). У центрі сюжету перебуває a trial, описаний діловою англійською для юристів, but also with warmth and humor.

Види злочинів у Legal English

 • abduction/kidnapping − викрадення людей
 • armed robbery – збройне пограбування         
 • arson – підпал 
 • attempted murder – замах на вбивство
 • battery − побиття
 • burglary [ˈbɜː(r)ɡləri] − крадіжка зі зламом
 • blackmail − шантаж
 • car theft [θeft] − викрадення 
 • defamation/slender − наклеп
 • domestic violence – домашнє насильство 
 • drug trafficking – поширення наркотиків 
 • drunk driving – кермування в нетверезому вигляді
 • embezzlement – розтрата 
 • fraud – шахрайство
 • grave crime – тяжкий злочин
 • hijacking – захоплення літака
 • identity−related crime – злочин з використанням особистих даних

Legal English Note! Найвідомішою історією of identity−related crime, що лягла в основу фільму «Catch Me If You Can», стали cons pulled off (шахрайства, пророблені) by Frank Abagnale, який представлявся пілотом Pan American World Airways, адвокатом і лікарем. Все почалося з check fraud (підробка/шахрайство з чеком). Згодом до нього звернулося ФБР за допомогою в вирахуванні таких же підробок. Це вдалий матеріал для вивчення особливостей юридичних термінів в англійській мові, оскільки головний герой порушує кілька законів і примудряється вислизати. 

 • killing – вбивство 
 • malfeasance [ˌmælˈfiːz(ə)ns] – зловживання службовим становищем
 • murder – умисне вбивство   
 • manslaughter – ненавмисне вбивство
 • mugging – вуличний грабіж
 • minor [ˈmaɪnə(r)] offence − дрібне правопорушення
 • organ trafficking – незаконна торгівля органами 
 • piracy – плагіат
 • petty crime ['petɪ] − малозначний злочин
 • rape – згвалтування
 • robbery – грабіж 
 • shoplifting –  магазинна крадіжка
 • smuggling – контрабанда
 • speeding – перевищення швидкості 
 • terrorism
 • treason – державна зрада
 • theft – крадіжка
 • torture – тортури 
 • vandalism

Види покарань у Legal English

 • traffic ticket – штраф
 • license suspension – позбавлення прав
 • fine – штраф
 • house arrest – домашній арешт 
 • custody ['kʌstədɪ] − утримання під вартою
 • confinement cell − слідчий ізолятор 
 • preventive detention cell −  камера попереднього ув'язнення 
 • indictment [ɪn'daɪtmənt] − обвинувальний акт
 • community service – громадські роботи
 • jail time – тюремне ув'язнення
 • death penalty/capital punishment – смертна кара

Юридична англійська: Альтман проти Австрійської республіки

Портрет Адель Блох−Бауер I

  Англійські вирази для юристів в одній історії про мистецтво 

«Портрет Адель Блох-Бауер I», написаний в 1907 році Густавом Клімтом, зараз виставлений в Новій галереї Нью-Йорка. У 2006 році «Австрійська Мона Ліза» була куплена сином власниці косметичної фірми  Estée Lauder, Рональд Лаудер, за $ 135 млн (найвища на той момент сума за твір мистецтва). Дорога до цього музею, що проходила через кілька trials, зайняла 99 років. 

У роки Другої світової війни 5 картин були відібрані нацистами у знатної єврейської сім'ї Бауер. Тільки в 1998 році a law of property restitution was adopted (був прийнятий закон про реституцію майна), вилученого нацистами. Внаслідок цього племінниця зображеної на картині Адель, Марія Альтман, as the sole beneficiary (= the only heir − як єдиний спадкоємець) вирішує to sue the government of Austria in an Austrian court (подати позов на уряд Австрії до Австрійського суду), щоб повернути вкрадені картини. Згідно із законом Австрії the filing fee (реєстраційний збір) в такому lawsuit (иск) визначається як a percentage of the recoverable amount (відсоток від суми очікуваного відшкодування), що склало $ 1,5 млн, so the suit didn’t move forward (справа не просунулася). 

Restitution [ˌres.tɪˈtʃuːʃn] − the payment for damage; return of stolen or lost objects ​(The Cambridge Dictionary)

«So sue me» – це саркастична фраза з розмовної, а не англійської для юристів. Коли ти don't care if somebody is offended by your words/deeds or not.

A: You never make your bed.
B: Sue me! It’s just going to get messed up again. (from the Free Dictionary)

Наступного року Альтман filed a lawsuit (подала позов) і case (справа), Republic of Austria v. Altmann, ended up in the Supreme Court of the United States (Верховний суд США). The plaintiff (позивач) та the defendant (відповідач − Republic of Austria) погодилися на binding arbitration by a panel of three Austrian judges (обов'язковий арбітражний розгляд колегією з трьох австрійських суддів). У результаті the judges made a ruling (судді винесли постанову) про повернення п'яти картин. 

Після цього Австрійський уряд намагався to reach an agreement (домовитися) з Альтман, але запитана ціна за місяць зросла з $ 150 млн до 300, тому картини були відправлені the rightful owner (законній власниці). Виручені гроші від їх продажу були відправлені в the Maria Altmann Family Foundation, який підтримує the Los Angeles Museum of the Holocaust and other philanthropic institutions (організації). 

Цей civil action (цивільний позов) став основою художнього фільму «Жінка в золотому» 2015 року, де роль Марії Альтман виконала Хелен Міррен, а attorney (адвоката) зіграв Райан Рейнольдс. Фільм сповнений англійської лексики для юристів і детально показує багаторічний процес.

Юридична англійська: at a trial

Перелік Legal English фраз, що можна почути в залі суду, почнемо з синонімів до слова «судовий процес»:

 • lawsuit/suit [suːt] suit at law 
 • legal/court action
 • legal dispute
 • indictment [ɪnˈdaɪtmənt]
 • prosecution
 • trial/court trial 
 • judicial/legal/court process 
 • litigation  
 • court/judicial/legal proceeding 

Legal English: учасники процесу, види права, історія - 3

Англійські фрази для юристів:

 • in the courtroom [ˈkɔːtruːm] − у залі суду
 • at a trial – на суді
 • direct contempt [kənˈtɛm(p)t] − неповага до суду в залі засідання
 • to expel from the courtroom − видалити із залу суду
 • to deny − заперечувати
 • charge [ʧɑːʤ] − звинувачення
 • to nullify [ˈnʌlɪfʌɪ] a verdict − анулювати вердикт 
 • adjourn [əˈdʒəːn] the case − відкладати слухання
 • testimony [ˈtestəˌmoʊni] − показання свідка
 • subpoena [səˈpiːnə] − повістка до суду
 • perjury − лжесвідчення
 • petition for appeal − апеляційна скарга
 • piece of evidence − доказ
 • summon witnesses − викликати свідків
 • swear an oath − приносити присягу
 • abandon an action − припинити справу
 • commute punishment − пом'якшувати покарання
 • revoke − оголосити недійсним
 • vigilante justice − самосуд
 • warrant of arrest − ордер на арешт

Дізнатися більше професійної лексики з юридичної англійської та потренувати вимову можете на каналі «Business English Pod – Learn Business English» в рубриці «Legal English VV 50». Для юристів з більш просунутим рівнем англійської мови, думаємо, буде корисний канал «Legal Eagle». Тут ви знайдете практичну англійську для юристів з розбором реальних справ і аналізом серіалів від практикуючого адвоката. А якщо і цього мало, звертайтеся, разом розберемо ще більше лексики на курсах юридичної англійської в Києві. 

Читайте також:
Business
Англійська для бухгалтерів: як вивчати мову
Знання профільної англійської відкриває перед фахівцями з різних галузей більше кар'єрних можливостей. Деяким професіоналам навіть дозволяє реалізувати свій потенціал на міжнародному ринку, наприклад, бухгалтерам. Тому багато фахівців і студентів, які тільки здобувають освіту, замислюються над вивченням…
Vocabulary
Три ресурси, де краще вчити англійську онлайн
Якщо ви ставите собі за мету максимально швидко вивчити англійську мову, на додаток до курсів краще використовувати помічників. Ми маємо на увазі онлайн-ресурси для вивчення нових слів і граматики, практики розмовної мови. Оскільки в інтернеті дуже багато подібних джерел знань, ми вирішили сконцентрувати…
Vocabulary
Курси бізнес - англійської в Києві: корисні ідіоми
Навіть ті, хто може похвалитися величезним запасом слів, іноді потрапляють у незручні ситуації під час розмов із носіями мови через такі підступні мовні звороти як ідіоми. Подібні фрази важко зрозуміти, якщо просто дослівно перекладати кожне слово. Особливо небезпечні ідіоми в діловому середовищі, коли…
ВИВЧАЙТЕ АНГЛІЙСЬКУ ДЛЯ РОБОТИ
Стартує набір на новий дистанційний курс.