Граматика

377

29.05.2024

Present Simple – простий теперішній час: маркери, правила та приклади

Present Simple – головний час для опису дій, звичок, загальних фактів та істин, які відбуваються зараз або з певною періодичністю та показують певний прогрес.

Зміст

1. Як утворюється Present Simple

1.1. Стверджувальне речення в простому теперішньому часі

1.2. Заперечне речення в Present Simple

1.3. Питальне речення в Present Simple

2. Форми дієслова to be: приклади

3. Present Simple: правила та випадки використання

3.1. Загальні факти та повсякденні дії

3.2. Розклад і графік

3.3. Інструкції та правила

3.4. Ситуації, що не змінюються

4. Маркери часу Present Simple

5. Найпоширеніші помилки в Present Simple

6. Present Simple: вправи та приклади

7. FAQs


Як утворюється Present Simple
 

Правила утворення Present Simple доволі прості: цей час будується за допомогою інфінітива, але без частинки to. Тобто замість to dance, to work, to slide ми використовуємо слова dance, work, slide.

Проте не варто забувати, що у простому теперішньому часі в третій особі однини (he, she, it) до дієслова додається закінчення -s, тому утворення Present Simple слід розглянути більш детально.


Стверджувальне речення в простому теперішньому часі
 

Для утворення Present Simple у стверджувальному реченні потрібно використати таку формулу:

підмет + присудок + решта речення 

Із підметами I, you, we, they додавати до дієслова (присудка) нічого не потрібно. Наприклад:

 • Employees enjoy coffee breaks in the lounge area. – Співробітники насолоджуються перервами на каву в лаунж-зоні.

 • We attend meetings in the conference room every morning. – Щоранку ми відвідуємо зустрічі в конференц-залі.

 • All the workers celebrate birthdays and milestones with small office parties. – Усі працівники відзначають дні народження та визначні дати невеликими офісними вечірками.

Утворення Present Simple у третій особі однини (he, she, it) вимагає закінчення -s, але тут потрібно запам’ятати декілька правил.

Якщо дієслово закінчується на: 

1) голосну (live, stay, see) або голосну та -у (play, stay) – просто додаємо -s без змін:

 • My boss plays on my nerves every day. – Мій бос щодня грає на моїх нервах.

 • Mrs. Johns lives near our office. – Місіс Джонс живе біля нашого офісу.

 • His coworker uses his own computer at work. – Його колега використовує власний комп’ютер на роботі.

2) приголосну та -у (study, try, worry) – додаємо -ies, при цьому відкидаючи -у:

 • He studies German every Wednesday. – Він вчить німецьку щосереди.

 • The manager tries to ensure a collaborative work environment. – Менеджер намагається забезпечити атмосферу співпраці

 • Marlena worries about future meetings. – Марлена переживає через майбутні конференції.

3) один із таких варіантів: -s, -z, -x, -sh, -ch, – додаємо закінчення -es:

 • The printer buzzes every time it prints a document. – Принтер дзижчить щоразу, коли друкує документ.

 • The manager catches up with his emails every morning. – Менеджер читає свої електронні листи щоранку

 • She brushes up on her presentation skills before the meeting. – Вона освіжає свої навички презентації перед зустріччю.

 

Формули утворення часів легше запам’ятати на прикладах (фото)


Заперечне речення в Present Simple
 

При утворенні заперечного речення в Present Simple ми додаємо частинку not до допоміжного дієслова do/does, а головне дієслово залишається у першій формі. Наприклад:

 • They do not play chess on Saturday evenings. – Вони не грають у шахи суботніми вечорами.

 • The air conditioning does not work efficiently. – Кондиціонер працює неефективно.

Можна використати скорочену форму don’t/doesn’t замість повної do not / does not.

 • Meetings don’t start on time. – Зустрічі не починаються вчасно.

 • David doesn’t update his tasks regularly. – Девід не покращує свої завдання регулярно.


Питальне речення в Present Simple
 

Щоб утворити питальне речення в Present Simple, потрібно винести допоміжне дієслово do або does на початок і вжити основне дієслово в першій формі.

Пам’ятаємо, що do ми вживаємо з I, you, we, they; а does – із he, she, it. Тобто речення матиме такий вигляд:

 • Does Sam speak Japanese? – Сем розмовляє японською?

 • Do you work in an open-plan office or a cubicle? – Ви працюєте в офісі відкритого планування чи в кабінці?

 • Do you take breaks during the day? – Чи робите ви перерви протягом дня?

 • Does Veronica drink coffee at work? – Вероніка п'є каву на роботі?

У Present Simple є особливий вид запитань, які розпочинаються зі спеціального питального слова. Наприклад: 

 • Who – хто 
 • When – коли
 • Where – де 
 • Why – чому 

Після when, where, why йде звичний порядок запитання: 

 • When do you plan to go on vacation? – Коли ти плануєш відпустку?

 • What tasks do you perform on a daily basis? – Які завдання ви виконуєте щодня?

 • What time does your boss usually arrive at the office? – О котрій годині ваш керівник зазвичай приходить в офіс?

Але при запитанні з who, якщо воно має на увазі звернення до підмета (he, she, it), допоміжні дієслова ми не вживаємо і додаємо закінчення -s до дієслова. Наприклад:

 • Who cleans the office kitchen area? – Хто прибирає кухню офісу?

 • Who works with Helen? – Хто працює з Хелен?

 • Who knows about this accident? – Хто знає про цей випадок?

У випадках з when, where, why ми знаємо, про кого йдеться, і звертаємось до певної людини, проте не маємо жодних ідей, про кого згадується у запитанні з who, тому і не використовуємо допоміжні дієслова.


Форми дієслова to be: приклади
 

To be має три форми у Present Simple (am, is, are):

 • I – am;
 • he, she, it – is;
 • you, we, they – are. 

Дієслово to be перекладається як «бути» і не вимагає додаткових дієслів, адже вже є головним. Важливо запам’ятати, що після do/does завжди іде дієслово руху, а що ставити після to be – подивимось у таблиці:

Випадок

Стверджувальне речення

Заперечне речення

Питальне речення

Опис стану та характеристики

My coworker is tall.

Melanie is the prettiest manager in the office.

My coworker isn’t tall.

Melanie isn’t the prettiest manager in the office.

Is my coworker tall?

Is Melanie the prettiest manager in the office?

Вказівка на місце перебування

They are in the police station.

We are at the conference.

They aren’t in the police station.

We aren’t at the conference.

Are they in the police station?

Are we at the conference?

Вік, національність, професія

I am 28 years old.

His wife is Korean.

You are an administrator.

I am not 28 years old.

His wife isn’t Korean.

You aren’t an administrator.

Am I 28 years old?

Is his wife Korean?

Are you an administrator?

 

Present Simple: правила та випадки використання
 

Ми використовуємо Present Simple, коли говоримо про щось, що відбувається постійно або з певною періодичністю. Правила використання Present Simple є доволі простими, адже охоплюють щоденні справи, які звичні для всіх людей. До використання Present Simple також відносяться випадки, описані нижче.


Загальні факти та повсякденні дії
 

У Present Simple ми розповідаємо про певні речі, які є буденністю або загальновідомими фактами. Наприклад:

 • John collects unusual stamps from abroad countries. – Джон колекціонує незвичайні марки з різних країн світу.

 • Every Sunday, we have breakfast on the roof. – Щонеділі ми влаштовуємо сніданок на даху.

 • The temperature in winter is usually 10 degrees below zero. – Температура взимку зазвичай близько -10 °.

 • Leaves fall down from the trees in autumn. – Листя падає з дерев восени.


Розклад і графік
 

Сюди можна віднести засідання, конференції, концерти, дні народження або дії, які повторюються за розкладом:

 • They study English every Tuesday and Thursday. – Вони вчать англійську щовівторка та щочетверга.

 • Our meeting starts at 10:00 AM. – Наша зустріч починається о 10:00.

 • I go to the gym three times a week. – Я ходжу до спортзалу тричі на тиждень.

 • The office closes at 9:00 PM on Saturdays. – Офіс зачиняється о 21:00 по суботах.


Інструкції та правила
 

Цей випадок вживання часу дозволяє контролювати та організовувати певну діяльність:

 • The judge announces the results at the end of the day. – Суддя оголошує результати засідання в кінці дня.

 • Teachers often assign homework to help students practice and understand the material. – Викладачі дають домашнє завдання, щоб допомогти студентам потренуватися та зрозуміти матеріал.

 • Sarah practices yoga every evening to stay fit and relaxed. – Сара щовечора займається йогою для гарної форми та спокою.

 • Workers aren’t allowed to shout during the meeting. – Працівникам не дозволяється галасувати протягом зустрічі.


Ситуації, що не змінюються
 

До ситуацій, що не змінюються, можна віднести такі приклади як традиції, природні чинники, закони фізики, біологічні факти:

 • The Great Wall of China remains one of the most significant historical structures. – Велика Китайська стіна залишається однією з найбільш монументальних історичних споруд.

 • Birds migrate to warmer regions during the winter. – Птахи мігрують до тепліших регіонів на зиму.

 • The sun rises in the east and sets in the west. – Сонце піднімається на сході й опускається за горизонт на заході.

 • Carrot is healthy for your eyes. – Морква корисна для вашого зору.


Маркери часу Present Simple
 

Для Present Simple характерні такі маркери часу:

1. Always (завжди)

 • She always drinks coffee in the morning. – Вона завжди п’є каву зранку.

 • Employees always adhere to the company's dress code policy. – Співробітники завжди дотримуються політики дрес-коду компанії.

2. Usually (зазвичай)

 • He usually goes for a run in the evening. – Він зазвичай бігає ввечері.

 • The office usually gets quiet after lunchtime. – Зазвичай після обіду в офісі стає тихо.

3. Every day / week / month (щодня / щотижня / щомісяця)

 • Every week, she attends a dance class to improve her skills. – Щотижня вона відвідує заняття з танців для покращення навичок.

 • Every month, we gather for Monday morning meetings to discuss our goals and objectives. – Щомісяця ми збираємося на ранкові зустрічі в понеділок, щоб обговорити наші цілі та завдання.

4. On weekends (на вихідних)

 • On weekends, my colleagues go to the nightclub to shake the stress away. – По вихідних мої колеги йдуть у нічний клуб, щоб зняти стрес.

 • What do you usually do on weekends? – Що ви зазвичай робите на вихідних?

5. Once / twice / three times a week (один / два / три рази на тиждень)

 • Twice a week, the team gathers for a brainstorming session, sharing ideas and strategies for upcoming projects. – Двічі на тиждень команда збирається для мозкового штурму, обмінюється ідеями та стратегіями для майбутніх проєктів.

 • Once a week, the company holds a team-building activity to foster collaboration among colleagues. – Раз на тиждень компанія проводить тімбілдинг, щоб розвивати співпрацю між колегами.

6. Never (ніколи)

 • Jane never arrives late to the office. – Джейн ніколи не запізнюється в офіс.

 • Tom never forgets to water the office plants. – Том ніколи не забуває поливати офісні рослини.

Ключовим завданням маркерів часу в Present Simple є дати розуміння, коли відбувається певна дія, її періодичність, а також виконати роль підказки в розпізнаванні цього часу.

 

Робота над помилками – важлива частина вивчення мови (фото)


Найпоширеніші помилки
 

До найпоширеніших помилок у Present Simple можна віднести такі:

1. Помилки в утворенні третьої особи однини дієслова.

Вона приходить в офіс щоранку о 9 годині.
Incorrect: She arrive at the office every morning at 9 a.m.
Correct: She arrives at the office every morning at 9 a.m.

Він ретельно виконує поставлені завдання.
Incorrect: He complete his tasks meticulously.
Correct: He completes his tasks meticulously.

2. Неправильне утворення заперечень та питань.

Джейн не подобається ходити на вечірки.
Incorrect: Jane not like going to the parties.
Correct: Jane doesn’t like going to the parties.

Ти не американець.
Incorrect: You isn’t American.
Correct: You aren’t American.

3. Нерозуміння, у якій частині речення використовувати прислівники частоти.

Часом я забуваю зачинити двері.
Incorrect: I forget sometimes to lock the door.
Correct: I sometimes forget to lock the door.

Я ніколи не їм бортики піци.
Incorrect: I eat never pizza sides.
Correct: I never eat pizza sides.

4. Неправильне використання дієслів do/does та to be:

Вона не голодна.
Incorrect: She doesn’t hungry.
Correct: She isn’t hungry.

Ти щасливий?
Incorrect: Do you happy?
Correct: Are you happy?


Present Simple: вправи та приклади
 

Утворення Present Simple та приклади його використання ми вже розібрали, тож час перейти до вправ. Щоб побачити правильну відповідь, натисніть на речення.

1. Який переклад тут доцільний? 

Вона насолоджується читанням книжок у вільний час.

She enjoys reading books in her free time.

Ти на відпочинку в Туреччині?

Are you on vacation in Turkey?

Що вона робить, коли приходить з роботи?

What does she do when she comes home after work?

 

2. Яка відповідь правильна?

The papers ___ on the sofa.
a) are
b) is
c) left

Відповідь: a – are, адже це дієслово to be у правильній формі. У варіанті b вказано дієслово is, яке вживається лише з одниною; у варіанті с не вистачає допоміжного дієслова are.

 

He ___ to music when he is in a bad mood.
a) hears
b) listens
c) is listening

Відповідь: b – listens. Варіант а відображає фізичну можливість чути, а не процес, а варіант с – граматичний час Present Continuous для дій, які відбуваються в момент мовлення.

 

FAQs
 

 1. Яке визначення Present Simple?

Present Simple використовується для опису звичних дій, загальних істин і станів. Він утворюється за допомогою основної форми дієслова для більшості підметів (I, you, we, they) і додаванням закінчення -s або -es до основного дієслова для підметів третьої особи однини (he, she, it).

 1. Які в Present Simple правила утворення заперечних речень та питань?

Заперечні речення: використовуйте do not (don’t) або does not (doesn’t) перед основною формою дієслова.

Питальні речення: винесіть допоміжне дієслово do/does або спеціальне питальне слово на початок речення.

 1. Які є маркери часу в Present Simple?

Поширеними маркерами часу є слова always, usually, often, sometimes, rarely, never.

Читайте також:

Хочеш на безкоштовний пробний урок?

Close

Оберіть спосіб зв'язку з нами

Залишились питання? Пишіть сюди, ми постараємось допомогти.

Telegram Viber
Close

Зворотний дзвінок

Ми передзвонюємо у будні дні з 10:00 до 18:00.